Politisk fokuspunkt 2021 | Optimering af indkøb og kontraktstyring af IT-systemer

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Optimering af indkøb og kontraktstyring af IT-systemer 

Processen omkring skolernes indkøb og kontraktstyring af IT-systemer, skal i første omgang fokusere på hardware og administrative systemer. Forligsparterne er bevidste om, at systemer/applikationer til brug i den daglige undervisning er individuelt tilpasset den enkelte skole, hvorfor denne del skal igennem en nærmere analyse, før der træffes beslutning om ændringer i den nuværende praksis. Forligsparterne er enige om, at der fortsat sikres pædagogisk metodefrihed for den enkelte skole. Beslutningen skal derfor ses som et teknisk tiltag.

I analysearbejde skal skolerne inddrages og resultatet af analysen skal forelægges Børne- og Familieudvalget til politisk behandling. 

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune