Politisk fokuspunkt 2021 | Midtbyplaner

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Midtbyplaner

Jammerbugt Kommune vil tage initiativ til lokale processer og heraf følgende midtbyplaner i Fjerritslev, Pandrup og Brovst. Realiseringen af planerne er vigtigt for disse hovedbyer. Derfor vil Jammerbugt Kommune bidrage i den proces – også med økonomi.

Pandrup Midtbyplan

Den første Masterplan for de fire hovedbyer i Jammerbugt Kommune – herunder Pandrup by – blev udarbejdet i 2012. Tiden er nu inde til Masterplan 2.0 for Pandrup. De første drøftelser af udfordringer og muligheder er indledt med borgerne, foreninger og ejere.

Den nye skole og byfornyelse af midtbyen i Pandrup, er under planlægning. Samtidig er ønsker om nye stiforbindelser til debat. I løbet af 2021 vil den nye masterplan blive færdig, og der vil være et behov for såvel kommunale som private investeringer for at virkeliggøre den nye plan.

Kommunalbestyrelsen har til det videre arbejde over to år samlet afsat 4 mio.kr. til at virkeliggøre planen (1,5 mio.kr. i 2021 og 2,5 mio.kr. i 2022).

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune