Politisk fokuspunkt 2021 | Forebyggelse og rehabilitering

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Forebyggelse og rehabilitering

På den forebyggende og rehabiliterende indsats – særligt i forhold til kronikergrupper – oplever Jammerbugt Kommune en stigende tilgang via henvisninger fra egen læge og sygehus.

Jammerbugt Kommune har et velfungerende og kvalitativt tilbud på dette område, men vil i 2021 iværksætte en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der gør brug af tilbuddet. Dette med henblik på en nærmere afdækning af den borgeroplevede kvalitet af de enkelte tilbud.

Undersøgelsen skal danne grundlag for politisk drøftelse i 2021 af, om der er en sammenhæng mellem indholdet i de nuværende tilbud, den borgeroplevede kvalitet og de faglige resultater den kommunale indsats resulterer i.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune