Politisk fokuspunkt 2021 | Faunastriber

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Faunastriber

I 2020 påbegyndte Kommunalbestyrelsen etableringen af faunastriber på kommunale arealer i Jammerbugt Kommune. Forligsparterne er enige om at fortsætte dette arbejde, derfor afsættes der årligt 100.000 kr. i budgettet.

Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner, sammen etablerer levesteder i og omkring markerne.

Formålet med at etablere faunastriber er at tilgodese en lang række arter i agerlandet, som mangler levesteder.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune