Politisk fokuspunkt 2021 | Eventmidler

Torvet Blokhus
Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Eventmidler

I budgettet er der afsat i alt 200.000 kr. fra 2021 og frem, til at støtte op om den turistmæssige udvikling, der sker i Blokhus/Hune-området og i området Slettestrand/Thorup Strand.

I forbindelse med budgetaftalen for 2018 blev det besluttet at bevilge 100.000 kr. til eventaktiviteter i Blokhus og 100.000 kr. til eventaktiviteter ved Thorup Strand og Slettestrand i 2018, 2019 og 2020, en bevilling som udløber med 2020. Med 2021-budgettet fortsætter man derfor den indsats, der de seneste år har båret frugt med flere aktiviteter, flere events og generelt mere omsætning i både de lokale butikker og hos overnatningsstederne.

Bevillingen som blev givet med budgettet for 2018, har for erhvervet betydet rigtig meget, det har været muligt at igangsætte og afholde en lang række aktiviteter, som vurderes at have indfriet forventningen, nemlig en afsmitning på de kommercielle aktiviteter og som har bidraget til at sætte Jammerbugt Kommune og feriestederne på kortet. Samtidig er aktiviteterne gennemført med en høj grad af medfinansiering således, at der samlet set anvendes mange flere penge på aktiviteter, end de af kommunen anvendte midler.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune