Politisk fokuspunkt 2021 | Evaluering og analyse af plejecentre

Solgården plejecenter Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Evaluering og analyse af plejecentre

Forligsparterne er enige om, at der i starten af 2021 igangsættes en evaluering og analyse af muligheden for harmonisering af prissætning for den enkelte borger på plejecentrene i Jammerbugt Kommune. Evalueringen og analysen igangsættes med henblik på eventuel hjemtagelse af driften og skal være klar til budgetforhandlingerne for 2022.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune