Politisk fokuspunkt 2021 | Ekstra midler til seniorområdet og ansættelse af yderligere natsygeplejerske

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Ekstra midler til seniorområdet og ansættelse af yderligere natsygeplejerske

Jammerbugt Kommune har en meget positiv demografisk udvikling på seniorområdet. Der bliver flere seniorer og mange seniorer vælger at bosætte sig i Jammerbugt Kommune.

Parterne er enige om at tilføre flere ressourcer til seniorområdet og har i den forbindelse aftalt at afsætte 7 mio. kr. ekstra til området. Tilførslen skal sikre et fortsat højt kvalitets- og serviceniveau og sker med udgangspunkt i den vedtagne demografimodel. Beløbet gør det også muligt at ansætte en natsygeplejerske yderligere for at øge trygheden for borgere i nattetimerne.  

Derudover er parterne enige om, at klippekortsordningen hos borgere i eget hjem og på plejecentrene bibeholdes i sin nuværende form, hvilket giver de svageste borgere mulighed for yderligere aktiviteter.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune