Politisk aftale om udmøntning af 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale

Folketingssalen Foto: Christoffer Regild
Print Friendly, PDF & Email

Regeringen og støttepartierne har indgået aftale om at tilføre kommunerne 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Midlerne blev afsat i finansloven for 2020, og med den netop indgåede aftale påbegyndes det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.

Der skal være mere pædagogisk personale i landets vuggestuer og børnehaver, så børnene kan få en bedre hverdag. Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet aftalt at udmønte de 500 millioner kroner i 2020, der med finansloven blev afsat til bedre normeringer.


Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver. De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne.

Aftaleparterne har ønsket at lave en hurtig og ubureaukratisk udmøntningsmodel. Derfor tildeles kommunerne pengene direkte uden forudgående ansøgning. Det bliver et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtage kommunale budgetter for 2020. Der skal således ske et løft af området.

”Med den her aftale tager vi de første vigtige skridt til en bedre kvalitet i landets daginstitutioner. Der skal være flere pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere, så børnene får den opmærksomhed, de har fortjent,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

“Alle børn skal have en god start på livet. Nu retter vi endelig op på års besparelser på vores børn, når vi begynder et massivt løft af daginstitutionerne, som skal kunne mærkes alle steder. Vores børn skal have flere voksne i vuggestuerne og børnehaverne, som kan lege med, trøste, udfordre og spejle dem. Dem kan de nu gå i gang med at ansætte ude i institutionerne,” siger Anne Sophie Callesen, børneordfører for Radikale Venstre.

”Nu kommer der en halv milliard kroner ud, så kommunerne kan gå i gang med at indfase minimumsnormeringer, og vi sender dem ud på en måde, hvor kommunerne med revisor og regnskab skal påvise, at de bruger dem på mere pædagogisk personale. Det er godt, for det betyder, at vores børn allerede snart vil kunne mærke et løft i daginstitutionerne,” siger Jacob Mark, børneordfører for Socialistisk Folkeparti.

”Det er godt, at vi med aftalen giver kommunerne mulighed for hurtigt at få omsat de første 500 millioner kroner til mere pædagogisk personale. Det skal allerede i år kunne mærkes, at der er blevet lidt mere tid til børnene ude på den enkelte daginstitution,” siger Jakob Sølvhøj, børneordfører for Enhedslisten.

“For første gang i mange år sker der et reelt løft af børneområdet. Hvad der også i den grad var på sin plads. Tillykke til både pædagoger, forældre men ikke mindst dem det hele handler om: Vores mindste borgere – børnene,” siger Uffe Elbæk, børneordfører for Alternativet.

Der blev på finansloven for 2020 afsat 500 millioner kroner til bedre normeringer i 2020. Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne.

Midlerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have.

På uvm.dk kan man se, hvordan de 500 millioner kroner udmøntes til de enkelte kommuner.