Politik i øjenhøjde

Anne Mette Kronborg
Anne Mette Kronborg

Af Anne Mette Bob Kronborg Byrådskandidat til KV21 – Det konservative folkeparti

Politik i øjenhøjde

Det er første gang, at jeg stiller mit kandidatur til rådighed. Hvorfor gør jeg det? 

-- annonce ---

En simpel årsag – Mere fokus på familierne. Familierne er dem der holder lys i vinduerne i hele kommunen.

Jeg siger ikke, at det nuværende byråd ikke har gjort det godt, men jeg siger, det kan gøres bedre.

For det KAN gøres bedre og langt mere borgernært. Det handler om at fordele ressourcerne mere hensigtsmæssigt. 

Det hjælper ikke, at man “slukker brænde” når barnet først er blevet 18 år. Det handler om, at der sættes ind langt tidligere og at der tilbydes den rette hjælp første gang. Tidlig indsats er billig indsats. Vi har råd til tidlig indsats. Vi skal ikke bruge hverken for lidt eller for mange penge. Vi skal bruge penge nok!

At det siddende byråd er tilfredse med at omgørelsesprocenten på Børne- Handicapområdet er faldet til 22%, er ikke et tal jeg kan acceptere. Vi skal længere ned – og det kan vi. Det er min frygt, at det faldende antal klager på området afspejler, at forældrene har givet op, efter mange års kamp mod kommunen. 

Vi skal have mennesket før systemet.

Det må aldrig blive kommunen mod borgeren. Kommunen skal være til hjælp og vejledning, når forældrene står i deres livs værste krise, som de gør, når deres børn er ofrene. 

Vi skal sikre en langt hurtigere sagsbehandling i PPR. Et barn i udredning er et barn i Ingen-mands-land, og den rejse skal være så kort for barnet og dets omgivelser som muligt. Det er ikke godt nok, at der kan gå op til 2 år pga. langsommelige processer, før et barn er udredt. 

Lyt til forældrene – de kender barnet bedst. 

Jeg går i høj grad ind for borgerinddragelse, hvorfor jeg har et tilbud til de forældre, der i Jammerbugt Kommune ønsker at dele ud af deres erfaringer med sagsbehandlingen, så jeg er klædt på til at kæmpe for netop dem. Dét er nemlig politik i øjenhøjde, uanset hvor høj eller lav man er.

Jeg åbner mit hjem for dig/jer d. 4.11.21 kl. 19.00 i Aabybro.

Jeg er vært for en kop kaffe eller te. 

”Vi overholder naturligvis GDPR, så ingen af os efterfølgende sætter navne på dem, der kommer med erfaringer, ønsker eller udviklingsmuligheder. Hvis du ønsker, at dit emne forbliver anonymt overfor det samlede forum, modtager jeg gerne dit emne på mail inden mødet, hvorfra det forbliver anonymt. Tilmelding til mig på mail: amette1977@gmail.com. Adressen modtager du sammen med bekræftelse af din tilmelding.”

 Se mere på Facebook: annemette.bob.kronborg.jammerbugt

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn