Pilgrimsvandring i Jammerbugt søndag 16. juni 2019

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Vandringen indledes med kort udsendelsesgudstjeneste i Lerup Kirke kl. 09.30 ved sognepræst John Kristensen.

Der afsluttes med nadvergudstjeneste samme sted kl. ca. 15.30. Vandringen og den afsluttende gudstjeneste ledes af pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

Ved Lerup Kirke serveres en kop kaffe, inden der vandres videre mod syd og vest gennem Fosdal Plantage, der karakteriseres ved de overvældende mange bronzealderhøje (omkring 60 i hele plantagen).

På turen passeres Korsbakken med en gruppe af gravhøje og deltagerne kommer gennem den centrale del af plantagen med vekslende træbeplantning omkring den tidligere skovplanteskole, inden Hjortdalvej krydses og deltagerne begiver sig ud på Rødland Hede.

Her finder vi de flotte oldtidsagre samt »Den Grå Sten«, der markerer en større stensætning op mod endnu en gravhøj.

På en god plet vil den medbragte madpakke blive spist, inden deltagerne bevæger sig tilbage gennem Lilledal med morænebakker på begge sider og siden følger stien øverst på Lien, hvor deltagerne kan nyde udsigten over det flade land ud mod havet.

Til sidst en betagende vandring op gennem Fosdalen med klukkende kilder og frodig bevoksning, inden deltagerne når tilbage til udgangspunktet ved Lerup Kirke. Her serveres en kop kaffe inden den afsluttende nadvergudstjeneste.

Foruden frokostpausen bliver der flere mindre stop, hvor vi lytter til gode ord til eftertanke og oplæg til samtale. En lille del af turen vil foregå i stilhed for personlig refleksion.

Det er nødvendigt at være godt gående for at kunne være med, og det anbefales, at man ifører sig praktisk fodtøj og evt. medbringer vandrestav.

Husk desuden drikkevand, madpakke og evt. kasket/solhat. Det forsøges at gå i rimelig samlet flok, samtidig med respekt for hinandens evt. behov for stilhed. Turen er på knap 11 kilometer.

Pilgrimsvandring er for alle, der holder af at gå i naturen, og minder os om, at livet handler om at være på vej − en mulighed for at erfare nye dimensioner i det kristne fællesskab.

Enhver er velkommen til at være med, og deltagelse er gratis. Spørgsmål / tilmelding til Benthe Kleon Jeppesen, tlf. 2144 3719, eller til Inger Øeby Pedersen, tlf. 9821 5121.