Jammerbugt Kommune søger: Pædagoger til Aabyhaven Vuggestue og Børnehave

JOBANNONCE: Aabyhaven Vuggestue og Børnehave søger 2 pædagoger til faste stillinger på 35 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt. Aabyhaven er en del af Område Aaby Øst, som består af to matrikler i Aabybro samt Børnehuset Biersted.

Aabyhaven er normeret til ca. 100 børn i alderen 0-5 år, hvoraf der er en vuggestuedel normeret til 12 børn og en børnehavedel for ca. 88 børn. Aabyhaven består af to matrikler, Anlægsvejen og Thomasmindeparken, og de yngste børn og vuggestuedelen er i Anlægsvejen og de ældste børn er i Thomasmindeparken. Børnene flytter derfor matrikel i løbet af deres tid i børnehaven. Det er i afdelingen Anlægsvej, hvor der søges to pædagoger.

-- annonce ---


Aabyhaven Vuggestue og Børnehave er en friluftsinstitution, hvilket betyder at børn og personale opholder sig ude det meste af dagen, og bruger uderummet til at understøtte den pædagogiske praksis, enten på legeplads eller i nærmiljøet. I samspillet med naturen er der fokus på årstidernes skiften, kompostering, køkkenhave m.m.

Der arbejdes relationsorienteret, særligt med ICDP som pædagogisk tilgang i institutionen. I Aabyhaven er den pædagogiske praksis kendetegnet ved at der er fokus på, at børn har brug for at være i gode udviklingsstøttende samspil, for at udvikle sig til sunde, ressourcerige og socialt kompetente børn.

Vi søger en pædagog, som

 • brænder for arbejdet med de 3-4 årige og som har indblik i deres udvikling og behov
 • er faglig og engageret.
 • kan arbejde selvstændigt og samarbejde
 • er imødekommende og udadvendt
 • arbejder målrettet med det gode forældresamarbejde
 • er tålmodig og god til at bevare overblikket
 • er engageret og er villig til at lære nyt
 • er nærværende, anerkendende og omsorgsfuld
 • har et positivt menneskesyn, der ser muligheder og ressourcer.
 • tager initiativ og supplerer den øvrige personalegruppe
 • vil indgå i et professionelt arbejds- og læringsfællesskab
 • i samarbejde med børnehavens øvrige personale, forældre og ledelse vil tage ansvar for at videreudvikle et pædagogisk miljø.
 • kan tilrettelægge differentierede læringsmiljøer, som understøtter alle børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.
 • kan understøtte børnenes deltagelse i børnefællesskaber.
 • er klar til at tilegne sig ny læring og viden og som kan reflektere over egen praksis.
 • er glad for at aktivt udeliv og bruger legen og de daglige rutiner som børns mulighed for læring og inddragelse i fællesskab præget af mangfoldighed.
 • er god til at følge børnenes spor og deltage berigende i børnenes leg
 • tager ledelse i børnefællesskaber og sætter rammerne for aktiviteter/samvær med blik for børnenes forskellige udviklingspotentialer.
 • kan skabe betydningsfulde relationer og tage udgangspunkt i barnets ressourcer
 • med fordel har en solid erfaring.

Vi tilbyder

 • Et team med fagligt dygtige medarbejdere som har fokus på kerneopgaven
 • Et rummeligt og anerkendende arbejdsfællesskab
 • En aktiv og engageret forældregruppe
 • Gode fysiske rammer og en pædagogisk hverdag med udeliv
 • en travl, spændende og struktureret hverdag med gode muligheder for at byde ind til den pædagogiske praksis

Ved spørgsmål til stillingen kan afdelingsleder Ida Stidsborg Starcke kontaktes på telefonnummer 41 91 32 52, og du kan læse mere om børnehaven her.