Jammerbugt kommune søger: Pædagog til SFO på Aabybro Skole – 34 timer pr. uge

Aabybro Skole. Foto: Jammerbugtposten.

JOBANNONCE: Aabybro Skole er en velfungerende skole med ca. 1050 elever fordelt på 0. – 10. årgang samt specialklasser for elever med AKT-vanskeligheder.

Aabybro Skole søger lige nu en uddannet pædagog, som skal varetage opgaver primært i SFO-regi, men også i skoletiden i den understøttende undervisning. Derudover er der en DSA opgave, som vil blive en del af stillingen. SFOén er en DGI certificeret SFO, vi har derfor et stort fokus på idræt, leg og bevægelse. Du må derfor meget gerne brænde for bevægelse men også gerne for udeleg, krea-aktiviteter, musik, skak, teknologi eller andet, som du vil kunne byde ind med i SFO-regi.

-- annonce ---

Om stillingen

Du ansættes på 34 timer om ugen og har størstedelen af dine timer i vores SFO, hvor du vil blive tilknyttet et SFO- team. Vi har tre, 1. klasser hvor du vil være primær pædagog på én af klasserne. Der er desuden timer i skolen til understøttende undervisning, det er derfor en fordel hvis du har erfaring eller kendskab til den understøttende undervisning. Derudover vil der være timer til DSA opgaven. DSA (dansk som andetsprog) består af undervisning af tosprogede elever på mindre hold samt kontakt til hjem med anden etnisk baggrund. Opgaven løses i tæt samarbejde med de øvrige af skolens DSA-lærere og den enkelte elevs faglærere.

Vi lægger stor vægt på at mødet og samværet med andre mennesker er anerkendende og ressourceorienteret – en tilgang, der tager udgangspunkt i ICDP-principperne, hvilket vil være en fordel, at du har et vist kendskab til.

Afdelingen for SFO og indskoling er placeret på Kattedamsvej, hvor SFO-tilbuddet er fysisk placeret sammen med skoledelen. SFO’en har egne lokaler men deler også lokaler med skolen, hvilket er med til at skabe sammenhæng i børnenes hverdag.

Vi forventer, at vores kommende kollega

  • kan spille med i en dynamisk personalegruppe
  • kan indgå i et team med forskellige roller
  • har blik for det enkelte barns styrker, kompetencer og behov
  • er stærk i relationen
  • anser skriftlighed som nødvendigt i arbejdet
  • kan arbejde struktureret og pædagogisk målrettet
  • er stabil og deltager positivt og konstruktivt i arbejdet i SFO og på skolen
  • har et godt humør, er fleksibel og bidrager til en god arbejdsplads
  • har erfaring med dansk som andet sprog.

Yderligere oplysninger

Du kan også se flere oplysninger om skolen på www.aabybroskole.dk eller indhente yderligere oplysninger hos SFO leder Anja Michaelsen på 41 91 32 26.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Stillingen ønskes besat 1. december ’21 eller snarest muligt herefter. Samtalerne forventes afholdt den 27. oktober ’21.

Ansøgere til stillingerne skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter børneattest.

Ansøgningsfrist

5. oktober ’21 kl. 12.00.