Jammerbugt Kommune søger: Pædagog 32 timer eller mere, Bøgebakke Børnehave

Bøge Bakke Børnehave Brovst Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Pædagog 32 timer eller mere, Bøgebakke Børnehave

Da vi har et stigende børnetal og samtidigt fået bevilget ekstra puljemidler, søger vi pr. 1. august 2023 en pædagog på 32 timer.

Der kan evt. blive tale om flere timer, hvis du har et ønske om det.

Børnehaven Bøgebakke er en del af Område Brovst, som består af 3 daginstitutioner. Her har vi et tæt samarbejde om den kvalitet, vi ønsker at være kendt for.

Bøgebakke er en lille institution pt med 40-45 børn. Dog er vi i det seneste halve år vokset fra ca. 20, så lige nu sker der en stor udvikling, ikke bare i børnetallet, men også den måde, vi løser opgaven på. Her får du mulighed for at sætte dit fingeraftryk og blive en del af et team, hvor kvalitet i arbejdet og godt kollegaskab er et must.

Vi ønsker fortsat at værne om det nære samspil med børn, forældre og hinanden som kollegaer, og vi ønsker at bevare vores særkende som en dyreinstitution. Begge dele er en vigtig del af vores nuværende DNA.

Vi arbejder systematisk med den pædagogiske læreplan, og vi er i gang med at bruge Ecers som et udviklingsredskab.

Vi søger derfor en kollega, der vægter det nære, høj faglighed og et godt arbejdsmiljø med sammenhold og humor.

Til gengæld kan vi tilbyde et omsorgsfuldt arbejdsmiljø, hvor du med sikkerhed vil trives, og et læringsfællesskab med høj faglighed.

Bøge Bakke Børnehave Brovst Foto: Jammerbugtposten.dk

Vi søger en pædagog, der

 • tager ansvar for at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer
 • tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingzsone
 • kan omsætte viden til praksis, – herunder reflektere over egen praksis og omsætte refleksion til ny kvalitativ handling
 • kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og udføre dette med systematik og målrettethed
 • kan danne sig et godt overblik og skabe struktur
 • kan inspirere og videndele
 • har relevante IT-kompetencer
 • har/eller vil tilegne sig viden om tidlig indsats
 • har kendskab til ICDP
 • har lyst til at arbejde for institutionens grønne profil

Vi vægter en hverdag med

 • nærhed, humor, trivsel, udvikling, og læring
 • tæt forældresamarbejde
 • tydelig struktur
 • systematik i det pædagogiske arbejde

Vi vil i din ansøgning bede dig om at forholde dig til ovenstående.

Vi tilbyder

 • et dagtilbud, hvor pædagogisk udvikling og medarbejdertrivsel vægtes højt, bl.a. arbejder vi målrettet og struktureret med den styrkede pædagogiske læreplan og bruger Ecers som et udviklingsredskab.
 • et dagtilbud, hvor der arbejdes inkluderende og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDP
 • et dagtilbud, hvor vi bevidst arbejder på at spille hinanden gode, hvorfor vi videndeler og hjælper hinanden på kryds og tværs
 • et dagtilbud med en grøn profil. Bl.a. arbejder vi med Grønne Spirer og har dyr i børnehaven
 • en engageret og ansvarlig kollegagruppe
 • en kollegagruppe, der er kendetegnet ved godt humør, fællesskab og hjælpsomhed på tværs.

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Gritt Bennike på telefon 72 57 82 80 eller 28 44 74 05 for yderligere information, og du er velkommen til at komme og se institutionen.

Ansøgningsfrist
31. maj 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler
06. juni 2023.

Tiltrædelse
07. august 2023.

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk