På patrulje: Følg med i patrulje-tweets fra Nordjyllands Politi

Arkivfoto: Nordjyllands Politi.
Print Friendly, PDF & Email

Fra i morgen tidlig, d. 30. juli 2020, kan du få et særligt indblik i politiets arbejde, da der fra patruljetjenesten udsendes beskeder via det sociale medie, Twitter, om opgaveløsningen fra de spidse ender. Flere patruljer deltager – i Frederikshavn, Aalborg og Hobro. Som noget nyt kobles Instagram på.

Nordjyllands Politi anvender det sociale medie Twitter dagligt til at informere om politikredsens opgaveløsning – politioperativt såvel som kriminalpræventivt – men fra i morgen vil man altså kunne opleve en lidt anden slags aktivitet fra profilen: Politikredsen vil nemlig tweete i 16 timer fra morgenstunden og hen over eftermiddagens vagtskift; det vil sige, at man starter fra kl. 07.00, og man slutter kl. 23.00, hvor natholdet møder ind.


”Vores patruljetjeneste er rygraden i at sikre et trygt samfund – og vi vil gerne vise offentligheden dele af, hvad vores patruljer udfører af opgaver, når vi hver eneste dag året rundt patruljerer på de nordjyske veje. Det arbejde kan vi også give borgerne et indblik i via de sociale medier. Derfor tweeter vi fra flere patruljer i morgen,” forklarer politiinspektør ved Nordjyllands Politi, Claus Danø, der i næste åndedrag tilføjer, at man også periodevist vil forsøge at inddrage det billedbårne sociale medie, Instagram, som dansk politi har en fælles profil på.

Enkelte hændelser udelades 

Politiinspektøren pointerer, at der vil være hændelser, som politiet efter en konkret vurdering helt afstår fra at tweete om, for eksempel vil personfølsomme oplysninger naturligvis ikke deles på de sociale medier. 

Ligeledes kan der være rent operative eller efterforskningsmæssige forhold, som man af hensyn til at sikre politiets opgaveløsning heller ikke vil kunne dele med offentligheden.

”Men det vil formentlig være undtagelser. Det meste af det, som patruljerne kommer ud for, fortæller vi om,” siger Claus Danø.

Har netop passeret 100.000 følgere

En anden anledning til politikredsens beslutning om at udsende såkaldte patruljetweets er, at Nordjyllands Politi gerne officielt vil markere, at man igennem nu adskillige år har været aktive på flere sociale meder: først Twitter i 2012, så Facebook i 2017 og senest Instagram i 2020. Og Nordjyllands Politi har på sine lokale Twitter- og Facebook-profiler tilsammen en følgerskare, der netop er gledet forbi 100.000. Hertil skal så lægges de over 60.000, som følger Instagram-profilen, der dog deles med alle andre politikredse og bestyres af politikredsenes overordnede myndighed, Rigspolitiet.

”Vi har gennem årerne fået adskillige erfaringer med som lokal politimyndighed at manøvrere på de sociale medier, og vi har lært mange ting – især at disse medier kan understøtte vores arbejde med at skabe tryghed og sikkerhed på mange forskellige måder,” forklarer Claus Danø.

Sociale medier er alsidigt værktøj

Politiinspektøren fremhæver netop bredden i de kommunikationsmuligheder, som politikredsen har via profiler på de sociale medier. Han nævner som konkrete eksempler, at man kan udsende efterlysninger til offentligheden med savnede personer, at man give gode råd til at undgå indbrud, og man kan udsende advarsler til befolkningen om aktive tricktyve i et område, ligesom man kan informere om trafikuheld, der skaber forstyrrelser i færdslen. 

”Vi anvender Twitter operativt, kriminalpræventivt og til ganske almindelig borgeroplysning. Og på Facebook kan vores efterlysninger nå langt ud, fordi nordjyderne ofte hjælper os og deler vores opslag. Sociale medier er, kort sagt, et stærkt supplement til vores øvrige kommunikation ud til borgerne, som hver dag sker via vores hjemmeside politi.dk og ikke mindst via vores daglige kontakter med pressen,” siger Claus Danø.

Man kan følge Nordjyllands Politis beskeder fra i morgen tidlig kl. 07.00 på Twitter, under hashtagget #patruljetweets og frem til kl. 23.00.