Oversigt over indbrud i boliger – julen 2019

Foto: Nordjyllands Politi
Print Friendly, PDF & Email

Opgørelse over antal anmeldte indbrud i bolig (villa, lejlighed, værelse og landejendom) registreret efter anmeldelsestidspunkt fordelt på politikredse:

Opgjort/udsendt: 26-12-2019
Tallene opgøres hver dag kl 0600 og dækker det foregående døgn (fra midnat til midnat) – og offentliggøres første gang den 23. december og sidste gang den 27. december (for døgnet den 26. december).

Der tages forbehold for efteranmeldelser og efteropdateringer (f.eks. kan et indbrud være sket den 24.12 og først blive anmeldt den 26.12) I politiet opgøres et juleår fast som perioden fra 20. december til 3. januar.

Oversigt over indbrud i boliger – foregående år Opgørelse over antal anmeldte indbrud i bolig (villa, lejlighed, værelse og landejendom) på landsplan registreret efter anmeldelsestidspunkt. Tallene dækker et døgn (fra midnat til midnat).

Der tages forbehold for efteranmeldelser og efteropdateringer mht. tal for 2019 (f.eks. kan et indbrud være sket den 24/12 (gerningstidspunkt), men først være anmeldt den 26/12 (anmeldelsestidspunkt)

Opgørelse over antal anmeldte indbrud i bolig (villa, lejlighed, værelse og landejendom) registreret på de enkelte politikredse i perioden 20. december til 3. januar de pågældende år. Der tages forbehold for efteranmeldelser og efteropdateringer mht. tal for 2019