Over 600 i Jammerbugt Kommune har type 2-diabetes uden at vide det

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Du kan gøre meget for at forebygge type 2-diabetes, hvis du kender din risiko. Derfor opfordrer Diabetesforeningen alle til at tage en risikotest op til Verdens Diabetesdag lørdag den 14. november

I Jammerbugt Kommune går 634 personer rundt med type 2-diabetes uden at vide det, og 3.000 skønnes at have prædiabetes, som betyder, at de har meget høj risiko for at udvikle type 2-diabetes.  


Type-2 diabetes udvikler sig som regel så langsomt, at alt for få opdager sygdommen i tide. Det er alvorligt, siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo: 

  • Flere end hver tredje, der får konstateret type 2-diabetes, har allerede en eller flere følgesygdomme. Det viser, de har haft sygdommen i årevis uden at vide det. Derfor er det vigtigt, man får styr på sin risiko så tidligt som muligt, så man kan gøre noget og forebygge, siger Tanja Thybo.

Type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som kan medføre alvorlige følgesygdomme som hjerte-kar-sygdom, nyresvigt, nedsat syn og føleforstyrrelser i ben, fødder og tæer, som kan ende med amputation. Mindst en kvart million danskere har allerede type 2-diabetes.

Coronanedlukning kan øge diabetesrisiko

Hvert år til Verdens Diabetesdag den 14. november sætter Diabetesforeningen fokus på tidlig opsporing af type 2-diabetes. I år er det endnu mere vigtigt, at så mange som muligt tager risikotesten, fordi nedlukningen på grund af coronavirus har gjort, at mange har været mindre fysiske aktive i en længere periode:

  • Vi frygter, at vi i den kommende tid vil se en stigning i diabetestallene på grund af coronanedlukningen. Det skyldes, at nedlukningen har gjort mange mere inaktive og givet lidt ekstra kilo på sidebenene. Det kan få type 2-diabetes til at rykke nærmere, hvis man i forvejen har været i høj risiko, siger Tanja Thybo.

Hun henviser til, at 360.000 danskere har forstadier til type 2-diabetes og derfor er tæt på at udvikle sygdommen. Selv om arvelighed spiller en meget markant rolle er overvægt og inaktivitet ofte en udløsende faktor.

Vægttab, kløe, tørst og tissetrang kan være tegn på diabetes

Ved kampagnerne de seneste år ved Verdens Diabetesdag den 14. november har titusindvis taget risikotesten på diabetes.dk eller ved et af de mange arrangementer på apoteker, sundheds- og forebyggelsescentre. Flere end halvdelen af de testede blev anbefalet at søge læge på grund af høj risiko for type 2-diabetes. 

  • Oplever man træthed, kløe, synsforstyrrelser, højt væskeindtag eller tissetrang kan det være tidlige tegn på type 2-diabetes. Har man nogle af de symptomer, skal man ikke slå det hen som for eksempel et tegn på, man bliver ældre: Man bør få sin læge til at tjekke, om man har type 2-diabetes, siger Tanja Thybo.

Jo før, jo bedre

Forskningschefen så meget gerne, at flere lod sig teste, før symptomerne blev alvorlige: Det ville gøre det muligt for flere at forebygge de alvorlige følgesygdomme eller måske helt undgå type 2-diabetes:

  • Jo flere, der får viden om deres diabetesrisiko, jo flere får mulighed for at forebygge. Det gælder både, at selve sygdommen bryder ud, men også i høj grad de følger af type 2-diabetes, som kan give markant ringere helbred, livskvalitet og føre til tidlig død, siger Tanja Thybo med henvisning til, at forskning viser, at der er meget, den enkelte kan gøre med fysisk aktivitet og ændret kost for at forebygge sammen med den medicinske behandling.

Hvis man har type-2 diabetes i familien eller er overvægtig, så har man en forhøjet risiko for at udvikle type-2 diabetes og skal være ekstra opmærksom.

Kampagnen i år op til og på Verdens Diabetesdag den 14. november er præget af de gældende restriktioner på grund af coronavirus, og der er derfor meget få fysiske arrangementer. Til gengæld bakker Danmarks Apotekerforening og landets sundheds- og forebyggelsescentre igen op om kampagnen, og derfor kan man på mange apoteker, sundheds- og forebyggelsescentre få udleveret risikotest og pjecer med gode råd om forebyggelse af type 2-diabetes. 

Man kan altid tage testen på www.diabetes.dk/testdigselv 

I Jammerbugt Kommune kan du hente risikotest og pjecer følgende sted:

Fjerritslev Apotek, Østergade 11-13, 9690 Fjerritslev

I Jammerbugt Kommune har 2.000 allerede diagnosen type 2-diabetes.

Type 2-diabetes i Danmark

  • Mindst 252.000 danskere har type 2-diabetes.
  • Om 10 år vil 430.000 danskere have type 2-diabetes.
  • 76.000 danskere ved endnu ikke, at de har type 2-diabetes.
  • 360.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes). 
  • Diabetes koster det danske samfund 31,8 milliarder om året.

Almindelige symptomer på type 2-diabetes 

  • Træthed, øget tørst, hyppig vandladning, kløe og vægttab.

Her finder du fakta om diabetes samt regionale og kommunale tal.   
Her kan du læse mere om Verdens Diabetesdag.

Fakta om risikotesten

Risikotesten består af 7 simple spørgsmål, som placerer folk i en risikogruppe. Testen er udviklet af forskere på Diabetes Research Centre på Leicester Universitet i England. Find testen på www.diabetes.dk/testdigselv.