Orientering om Seniorrådets årsrapport for 2022

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Orientering om Seniorrådets årsrapport for 2022

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 19. april 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering om Seniorrådets årsrapport for 2022.

Beslutningstema
Orientering om Seniorrådets årsrapport for 2022.

Sagsbeskrivelse
Seniorrådet har, på baggrund af afholdte møder og andre aktiviteter i årets løb, udarbejdet vedhæftede årsrapport for rådets virke i 2022.

I 2021 var der valg til nyt Seniorråd. Det nye Seniorråd tiltrådte med 13 medlemmer den 1. januar 2022.

Rådet har afholdt ni ordinære møder i 2022. Derudover har der været afholdt to dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget.

Seniorrådet har i 2022 blandt andet arbejdet med:

Synliggørelse af seniorrådets arbejde
Deltaget i dialogmøder med Social-og Sundhedsudvalget
Haft fokus på Jammerbugt kommunes økonomi og budgetter
Haft fokus på rekruttering og personalesituationen i sygeplejen, hjemmepleje og på plejecentre
Gennemgået tilsynsrapporterne for kommunes plejecentre, hjemmepleje og sygepleje samt fritvalgsområdet
Madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre

Endvidere har Seniorrådet givet høringssvar til:

Tilsynsrapporterne for kommunens plejecentre, hjemmepleje og sygepleje samt
fritvalgsområdet
Værdighedspolitik
Pårørendepolitik – her er der givet input til udarbejdelsen af politikken
Udsattepolitik
Høring vedrørende budget 2023
Beskæftigelsesplan 2023
Danmarkskortet 2021
Kvalitetsstandarder for Sundhed-og Seniorafdelingen
Kvalitetsstandard for Sundhed- og Handicapafdelingen
Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse, og kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning
Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Jammerbugt
Forpligtende SKI aftale på diabetesprodukter

Tidsplan

SSU 28.03.23 (orientering)

ØKU 19.04.23 (orientering)

KMB 27.04.23 (orientering)

Retsgrundlag
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §30.

Budgetmæssige konsekvenser
Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Ikke relevant.

Indstilling
Staben fremsender sagen til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 28. marts 2023, pkt. 30:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 28. marts 2023, pkt. 30:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag
Seniorrådets årsrapport 2022

LÆS OGSÅ: Drøftelse af ansøgninger til eventmidlerne for 2023