Orientering om opstart på anlæg af cykelsti langs Tranumvej, Tranum

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Teknik og Miljøudvalget holder møde den 11. januar 2021, hvor et af punkterne på dagsordenen er: Orientering om opstart på anlæg af cykelsti langs Tranumvej, Tranum

Beslutningstema – Orientering om opstart på anlæg af cykelsti langs Tranumvej i Tranum, samt nødvendig arealerhvervelse ved ekspropriation.


Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12. december 2020 godkendt frigivelsen af anlægsmidler til anlæg af ny cykelsti langs med Tranumvej.

Stien placeres på den vestlige side af vejen, på strækningen mellem stien overfor Stationsvej og rundkørslen ved Tranum by. Den anlægges som en 2,5m bred dobbeltrettet cykelsti med skillerabat mellem vej og cykelsti.

Der skal erhverves arealer fra 13 matrikler i alt, hvoraf der er 9 landbrugsarealer, 2 landbrugsejendomme og 2 helårsgrunde. Der har i forbindelse med de indledende undersøgelser i november været telefonisk kontakt til 6 ud af de 9 lodsejere. Alle har umiddelbart fremstået positive overfor projektet.

Den foreløbige tidsplan for projektet er følgende:

  1. januar 2021: Nærværende orientering i Teknik og Miljøudvalget
  2. februar 2021: Lodsejere forelægges projektet og indkaldes til åstedsforretning
  3. marts 2021: Åstedsforretning samt start på 4 ugers frist for bemærkninger fra lodsejere
  4. april 2021: Behandling af beslutning om ekspropriation i Teknik og Miljøudvalget
  5. april 2021: Godkendelse af ekspropriation i Kommunalbestyrelsen
  6. maj 2021: Opstart anlægsperiode
  7. oktober 2021: Aflevering

Den foreløbige plantegning for cykelstien:

Foto: Fra sagsfremstillingen

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. nr. 1520 af 27.12.2014
Kapitel 10 Ekspropriation og Taksation

Økonomi

Anlægsmidlerne til gennemførelse af projektet er frigivet af Kommunalbestyrelsen den 12. december 2020.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.