Omsorg og nærvær i ældreplejen styrkes i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Ib Nellemann (V) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Sundhedsstyrelsen støtter Jammerbugt Kommune med 5,3 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye innovative veje i ældreplejen. I projektet ser kommunen også på, hvordan mængden af unødvendig dokumentation kan reduceres. 

Nye veje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen er omdrejningspunktet i projektet, som Jammerbugt Kommune netop har modtaget midler til fra Sundhedsstyrelsen. De overordnede fokuspunkter i projektet er at etablere en gennemgående kontaktperson til den enkelte borger, og se på, hvordan mængden af unødvendig dokumentation kan reduceres – for på den måde at øge tiden til selve ældreplejen. 


”Vi er glade for at få mulighed for at afprøve en ny organisering og nye måder at arbejde på i ældreplejen. I projektet ønsker vi at have øget fokus på resultater i stedet for processer og kontrol. De tiltag vi afprøver i løbet af projektet, skal sikre en større sammenhæng og bedre resultater i forhold til udsatte, ældre borgere. Det kommer til at ske gennem en kontaktpersonordning, systematisk opfølgning på trivsel og ernæring, kompetenceudvikling af personalet i bruger- og pårørendesamarbejde og i forhold til samarbejde med hospitalet. Mens unødvendig dokumentation bliver sorteret fra”, fortæller Ib Nellemann, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget. 

Kontaktpersonsordningen er central i projektet, mens de øvrige initiativer understøtter den enkelte kontaktperson og samarbejdet mellem kontaktperson, bruger, pårørende, og øvrige samarbejdspartnere. 

Borgere i ældreplejen med helbredsproblemer er målgruppen for projektet, da specielt de har kontakt med flere dele af velfærdssystemet. Det sker gennem indlæggelser, rehabilitering osv. Der er tale om ca. 100 borgere, som i gennemsnit modtager +15 timers hjælp fra kommunen. 

”Vi har udvalgt målgruppen, fordi de kan have særlig nytte af at have tilknyttet én kontaktperson, de kan ringe til. Særligt udsatte borgere, har brug for et kendt ansigt, der kan skabe tryghed i deres situation, og som ved, hvem de er, og hvad deres situation er. Med udgangspunkt i borgerens situation og behov skal kontaktpersonen koordinere indsatsen og skabe sammenhæng internt i kommunen og på tværs af kommunen, det regionale sundhedsvæsen og praktiserende læge”, forklarer Ib Nellemann. 

Hjemmesygeplejersker og fysioterapeuter fra Jammerbugt Kommune bliver som udgangspunkt faste kontaktpersoner, og vil være tilgængelige for borgere og pårørende i videst muligt omfang. Både kontaktpersonerne og SOSU-assistenter vil som del af projektet gennemføre et kompetenceudviklingsforløb i metoder til bruger- og pårørendesamarbejde.