Ole Stavad genopstiller til Region Nordjylland: Han ser Nordjylland som ”Den samarbejdende Region”.

Ole Stavad
Ole Stavad

Genopstiller du til Regionsrådet?

Ja, jeg genopstiller. Og – håber naturligvis, at nordjyderne endnu engang vil vise mig tillid. Jeg gør i hvert fald mit bedste med flid, engagement og en god portion erfaring for at bidrage til, at alle dele af Nordjylland også fremover vil være en attraktiv region at bo, arbejde og leve i. 

-- annonce ---

Vi bor i en fantastisk region, hvor vi har rigtigt meget at byde på. Det skal vi både passe på og fortsat udvikle. Det gør vi på alle områder i et bredt og tillidsfuld samarbejde. Nordjylland er ”Den samarbejdende region”. Det gælder både mellem kommuner og region, men også mellem uddannelsesinstitutioner, folkevalgte og private. Hertil kommer et stærkt bærende lag af engagerede frivillige på alle mulige områder. I Nordjylland tager vi ansvar og gør hinanden bedre. 

Hvorfor genopstiller du? 

Alle de muligheder og udfordringer, som vi står over for, er en vigtig grund til, at jeg gerne vil tage en tørn mere. Sagt med et smil, er jeg er så ubeskeden, at jeg tror på, at jeg har noget vigtigt at bidrage med.

Samtidig er jeg meget bevidst om, at jeg ikke skal ”stå i vejen” for yngre kræfter, som stiller sig til rådighed. Derfor har jeg bedt om at få en af de nederste pladser på den socialdemokratiske liste. Mit navn på stemmesedlen vil man finde som nr. 30 på ”liste A”, så jeg bliver lettere at finde, hvis man starter bagfra .

Hvad er det bedste, som du (Regionsrådet) har besluttet, sat i gang eller på anden måde haft afgørende indflydelse på siden januar 2018?

Siden 2018 har jeg været formand for Region Nordjyllands Udvalg for Regional Udvikling. Vi har som Udvalg været særdeles aktive for at sikre nordjyderne en god kollektiv trafik med både bus og tog. Det samme gælder på bl.a. kultur- og uddannelsesområdet. Vi har lagt fundamentet for en aktiv og spændende Udviklingsstrategi for hele Nordjylland i en tæt dialog med nordjyske borgere, nordjyske kommuner, uddannelsesinstitutioner og alle der har ville være med.

Hvad vil du arbejde for i den kommende periode?

Hvis nordjyderne genvælger mig, er jeg helt åben for, hvilke opgaver jeg skal bruge engagement og energi for at løse. Jeg er sådan set til rådighed for at løse de opgaver, hvor min viden og erfaring kan gøre størst nytte. Hele sundhedsområdet fylder naturligvis rigtigt meget. Det gør det for alle os, der stiller op til Regionsrådet. Men kultur, uddannelse og hele det grønne område, vil jeg også rigtig gerne bruge kræfter på. Klimapolitikken og det grønne område, afgør mere end noget andet, hvilken fremtid vi ser ind i.

Samtidig kan man være sikre på, at bliver jeg valgt, vil borgerne – hverken i Jammerbugt Kommune eller i Han Herred – blive overset, når der skal træffes beslutninger i Regionsrådet.

Jeg bliver aldrig ”sognerådspolitiker”, men det er vigtigt, at alle områder er repræsenteret i Regionsrådet, så den lokale viden altid et til stede, når der skal træffes beslutninger. Ingen del af Nordjylland må blive overset. Jeg arbejder for et decentralt Nordjylland, uden at gå på kompromis med den kvalitet alle nordjyder har krav på.

Kort CV:

Ole Stavad er bankuddannet. Medlem af Folketinget 1980-2007. Skatteminister og erhvervsminister i Nyrup Regeringerne. Næstformand for Socialdemokratiet 1994-2000. Medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt 2010-17. Medlem af regionsrådet fra 2018.