Ønskeland modtager kåring fra PFA Brug Livet Fonden for sit velgørende arbejde

Ønskeland
Ønskeland Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Ønskeland, der ligger på Øland ved Brovst, er blevet udvalgt blandt 45 initiativer til at være én af PFA Brug Livet Fondens Årets Hjertesager. Om kåringen siger Anne Madsen Tabor, Leder af Ønskeland:

”At være kåret til hjertesag, kan vi i høj grad takke vores frivillige ildsjæle for. Den indsats, de laver for familierne, der er på ophold i Ønskeland, kan ikke fremhæves nok.”

Anne Madsen Tabor er glad for at kåringen sker netop i år, da den er med til at sætte fokus på alvorlig og konisk syges isolation under Corona. Ønskeland giver familier med alvorligt eller kronisk syge børn mulighed for et ophold af 4-6 dages varighed i naturskønne omgivelser på Øland, et lille lokalsamfund ved Brovst. Opholdet giver familier, hvis hverdag er præget af de udfordringer, som sygdom bringer med sig,
mulighed for et afbræk, så der kan skabes ro, nærvær og gode minder.


Om udvælgelsen af årets hjertesager siger Torben Dalby Larsen, der er formand for bestyrelsen i PFA Brug Livet Fonden og i PFA Pension.

”Efter en gennemgang af årets indstillinger tegnede der sig et billede af, at børn og familier i svære situationer var omdrejningspunkt for de initiativer, hvor vi mente at kunne gøre den største forskel for ildsjælene derude. Netop i denne tid præget af social isolation finder vi det særligt vigtigt, at der rettes en opmærksomhed mod dem, som skaber fællesskaber til at møde nogle af livets sværeste udfordringer. Det er baggrunden for valget af årets hjertesager.”

Om PFA Brug Livet Fonden
Fonden blev etableret i 2009 og har til formål at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet. Den uddeler i år 175.000 kr. til fem hjertesager, hvoraf 25.000 kr. er blevet tildelt Ønskeland. I løbet af indstillingsperioden modtog fonden 54 sager via hjemmesiden pfabruglivetfonden.dk, af hvilke 45 mødte fondens kriterier. I udvælgelsen af årets hjertesager har fondens bestyrelse har taget afsæt i både resultatet af en afstemning på fondens side og en kvalitativ vurdering af de enkelte sager. Bestyrelsen
består af Torben Dalby Larsen (formand), professor og billedhugger Bjørn Nørgaard, Group CEO Allan Polack, PFA, og Lone Engberg Thomsen, fhv. formand Teknisk Landsforbund.