Økonomisk løft til folkeskolernes almenområde i Jammerbugt Kommune 

Aabybro Skole
Aabybro Skole Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Økonomisk løft til folkeskolernes almenområde i Jammerbugt Kommune 

Forligspartnerne med repræsentanter fra partierne Venstre, Socialdemokraterne, SF, DF og Danmarks Demokraterne i Jammerbugt Kommune, har på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober 2023 vedtaget Budget 2024.

I budgetaftalen fremgår bl.a.: Løft af folkeskolernes almenområde med 3,8 mio. kr. årligt   

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at prioritere folkeskolens almenområde, så folkeskolerne fortsat har mulighed for at arbejde forebyggende i forhold til alle elevers trivsel, fællesskab og det gode læringsmiljø. 

Samlet er der enighed om at løfte almenområdet med i alt 3,8 mio. kr. hvert år i resten af byrådsperioden. Heraf finansieres 1,5 mio. kr. af de opsparede overførsler på området, der gives fri i forbindelse med budgettet. 

Dermed får folkeskolerne langt bedre muligheder for at prioritere og løfte almenområdet til gavn og glæde for alle elevers trivsel og læring. Forligsparterne er hermed enige om at ovennævnte løft til almenområdet er dækkende for indeværende byrådsperiode.

LÆS OGSÅ: Budgettet for 2024 endeligt vedtaget med 23 for og 4 imod