Nyt udligningssystem giver ekstra 35,8 mio kroner til Jammerbugt

Foto: Jammerbugtposten.dk.

En aftale der tilgodeser mange kommuner med flere penge her i blandt også Jammerbugt kommune med 35,8 mio eller 934 kroner pr. indbygger.

Aftale om et nyt udligningssystem
Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet har indgået en aftale om en reform af udligningssystemet, som sikrer et Danmark i bedre balance.

-- annonce ---


Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet er enige om et nyt udligningssystem, som danner forudsætningerne for et Danmark i bedre balance.

Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver der sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021.

Regeringen og Venstre har i tillæg lavet et delforlig, der betyder, at de hver især ikke vil foretage grundlæggende ændringer af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, uden at der er enighed om det.

Med aftalen om en reform af udligningssystemet bliver der skabt et mere robust og enkelt udligningssystem, som giver stabilitet og forudsigelighed om de økonomiske rammer for kommunerne.

Parterne er blandt andet enige om at etablere et særligt tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner på 1,5 mia. kr. og et tilskud til udsatte hovedstadskommuner på 0,6 mia. kr. I alt medfører aftalen, at der flyttes ca. 1,4 mia. kr. til landets 30 yderkommuner.

Med aftalen bliver der også tilført ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021 og 5,5 mia. kr. varigt.

Aftaleparterne er bl.a. enige om at sikre en videreførelse af likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr. Det giver mulighed for en mere langsigtet planlægning i kommunerne og medvirker til at øge sikkerheden og stabiliteten i den enkelte kommunes indtægter.

Aftaleparterne er enige om uændret kommunal skat og målrettet tilskud til skat-tenedsættelse til kommuner med de højeste udskrivningsprocenter.

Aftalen indebærer, at hovedstadsudligningen, som vi kender den, bliver afskaffet, og at der fastsættes et loft over kommunernes rabat fra overudligningsordningen.

Aftalepartierne er desuden enige om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen.