Nyt bosætningstiltag i Jammerbugt Kommune skal sikre endnu flere tilbageflyttere

PR Foto - Klub Jammerbugt


Mange af de unge mennesker der flytter fra Jammerbugt, ender med at flytte tilbage til kommunen. Den tendens vil Jammerbugt Kommune nu i endnu højere grad understøtte. Derfor lancerer kommunen ”Klub Jammerbugt” for unge fraflyttere. Hensigten med klubben er på sigt at få endnu flere tilbage til kommunen.

”Vi er rigtig glade for, at mange vælger at flytte tilbage til Jammerbugt Kommune, når de eksempelvis er færdige med deres uddannelse eller går med et ønske om at stifte familie, der hvor de selv er vokset op. Det bekræfter os i, at Jammerbugt er et godt sted at bo. Med Klub Jammerbugt håber vi på, at endnu flere vælger os til, når de i en periode har været fraflyttet kommunen”, fortæller Borgmester Mogens Christen Gade. 

-- annonce ---


Fokus på at bevare relationen

Når man står i overvejelserne om at flytte ud af storbyen og måske bosætte sig i det område, hvor man er født og vokset op, er det afgørende, at man tænker tilbage på en god og tryg barndom og ungdom. Det er også vigtigt at have en relation eller en tilknytning til området. Det kan være familie, venner, den lokale sportsklub, naturen osv. 

Netop den relation ønsker Jammerbugt Kommune at styrke gennem det nye bosætningstiltag Klub Jammerbugt for de 18-35-årige, der er flyttet ud af Jammerbugt Kommune. Som medlem af Klub Jammerbugt bliver man inviteret til spændende events, får information om job- og karrieremuligheder i Jammerbugt og har samtidig mulighed for at udvide sit netværk og blive en del af et fællesskab.

”Ved at lave en klub for de unge fraflytterne får vi bedre mulighed for dialog og inddragelse af en vigtig gruppe af potentielle tilbageflyttere. Vi bliver klogere på dem og deres præferencer, og på sigt kan de være med til at trække kærester, ægtefæller og venner med sig tilbage til området”, siger bosætningskonsulent i Jammerbugt Kommune, June Haugaard Mejlholm.

Målgruppen bliver inddraget

Det er vigtigt, at de unge er med til løbende at udvikle og forme klubben. De er derfor allerede taget med på råd i idé- og etableringsfasen, bl.a. på karrieremessen og via Fjerritslev Gymnasium. Derudover er der indhentet inspiration fra andre kommuner, der også har fokus på unge fraflyttere. 

”Tanken er, at medlemmerne får mulighed for at være med til at bestemme, hvad klubben skal tilbyde dem fremover, og forhåbentlig vil de også være med til at agere ambassadører for klubben i større eller mindre grad”, lyder det fra June Haugaard Mejlholm.

Platform til branding af kommunen

Når Klub Jammerbugt inviterer til events i Klub Jammerbugt, er det både for at gøre det attraktivt at være med i klubben og for at brande Jammerbugt Kommune. Eventsene vil derfor både foregå i og udenfor kommunen, bl.a. i Aalborg hvor mange af fraflytterne bor. 

Første event bliver i forbindelse med Vesterhavsrock i Fjerritslev sidste weekend i juli, hvor klubbens medlemmer kan købe partoutbilletter til en meget fordelagtig pris. Der bliver etableret en Klub Jammerbugt-lounge på festivalsområdet, hvor kommunen er repræsenteret sammen med Fjerritslev Borgerforening. I fællesskab vil de udbrede kendskabet til den nye klub og mødes med klubmedlemmerne i et hyggeligt og afslappet miljø.

Bredt samarbejde

For at klubben bliver en succes, er det vigtigt med et bredt samarbejde både internt i kommunen og i samspil med erhvervslivet og lokalsamfundene. Internt i kommunen arbejder bl.a. Kultur-, fritids- og landdistriktsafdelingen, Vækst Jammerbugt og jobcentret sammen om klubben for i fællesskab at præsentere klubmedlemmerne for spændende job- og karrieremuligheder, events, udviklingstiltag og andre spændende ting fra Jammerbugten. 

Det lokale erhvervsliv er også en vigtig medspiller, da klubben bliver en kanal, som virksomhederne kan bruge til at komme i kontakt med potentielle medarbejdere. 

På samme vis ønsker kommunen på sigt at inddrage lokalsamfundene i klubben, så klubben også bliver en del af den lokale bosætningsindsats. Håbet er dog i første omgang, at borgerne vil være med til at dele budskabet om den nye klub – f.eks. til deres fraflyttede børn, børnebørn og venner.