Nyt boligområde ved Østre Hovensvej i Aabybro

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt et forslag til en lokalplan for et nyt boligområde ved Østre Hovensvej i Aabybro. Forslaget til lokalplanen er nu i offentlig høring i otte uger, inden det kan endeligt godkendes.

Aabybro er en eftertragtet by i stor vækst, og et nyt boligområde ved Østre Hovensvej i Aabybro skal være med til at sikre et fortsat attraktivt udbud af boliger i Aabybro. I forslaget til en lokalplan for det nye boligområde er der bl.a. lagt vægt på, at området skal udvikles og bindes sammen med resten af Aabybro samt skov og natur, så der fortsat sikres en helhedsorienteret planlægning af nye boliger i Aabybro generelt.

-- annonce ---

Om det nye boligområde

Størstedelen af det nye boligområde er i dag landbrugsjord. Som boligområde vil det blive delt i to delområder. Delområde 1 udgør ca. 9,8 hektar til parcelhuse. I delområde 2 på ca. 4,4 hektar skal der være dobbelthuse, rækkehuse o.l. Der er fokus på at sikre en sammenhæng mellem de to delområder, som vil blive adskilt naturligt af Østre Hovensvej. 

Inden for hele området er der givet brede arkitektoniske rammer i forhold til materialer og stilarter for at kunne skabe et traditionelt men også et mere særpræget udtryk.

Delområde 1

Parcelhusområdet bliver samlet omkring én vejadgang og to stikveje. Området bliver tilpasset det omkringliggende parcelkvarter i forhold til bebyggelsesomfang og udseende. Delområde 1 består af ca. 30 grunde på minimum 1000 m2 med en bebyggelsesprocent på 30.

Delområde 2

I det andet delområde med rækkehuse, dobbelthuse o.l. bliver grundene minimum 250 m2 med en bebyggelsesprocent på 40. I delområde 2 vil der blive en vejbyggelinje på 17 meter fra vejmidten for at skabe plads til udvidelse af vejen og mindske støj. Der er planer om to adskilte projekter i delområdet med separate vejadgange og arkitektoniske udtryk.

Grønne områder

Al beplantning i det nye område skal etableres med respekt for de natur- og miljømæssige værdier, der allerede er i området, og for fortsat at beskytte og sikre den grønne karakter i området ved Aabyskoven bliver der etableret en grøn kile med en bredde på 40 meter mellem Aabyskoven og de byggegrunde, der ligger mod øst. Denne kile vil bestå af beplantning, som understøtter skovens trivsel og kan derudover anvendes til f.eks. fællesareal.

Herudover er der plantet ny skov lige nord for området, og ud mod Østre Hovensvej bliver der også en grøn kile i begge sider til afskærmende beplantning og rekreative forbindelser.

Forslaget til lokalplanen for det nye boligområde ved Østre Hovensvej i Aabybro er nu i offentlig høring i otte uger, før en lokalplan kan endeligt godkendes. Læs hele forslaget til lokalplanen her: Forslag til Lokalplan 27-038 for boligområde, Østre Hovensvej, Aabybro