Nyt 10. klassestilbud i Jammerbugt Kommune

Susanne Møller Jensen
Susanne Møller Jensen (A)
Print Friendly, PDF & Email

Fra skoleåret 2022/23 møder 10. klasseeleverne i Jammerbugt Kommune en ny og anderledes undervisning. Den kommer til at tage udgangspunkt i elevernes interesser, og et mere levende ungemiljø vil styrke mulighederne for at danne relationer på tværs af de to undervisningssteder i kommunen.

I dag tilbyder Jammerbugt Kommune 10. klassetrin på to skoler: Fjerritslev og Aabybro. Fra næste skoleår vil elever fortsat kunne gå i 10. klasser i de to byer, men 10. klassetilbuddet vil i højere grad være ét samlet tilbud.

Ved at samle eleverne på tværs af de to undervisningssteder vil dele af undervisningen allerede fra det kommende skoleår ske med et tydeligt afsæt i elevernes egne interesser. Det sker ved at oprette seks forskellige linjer på tværs af stederne.

Eleverne kan vælge mellem:

  • Klima og bæredygtighed
  • Idræt og bevægelse
  • Natur og friluftsliv
  • Fag og fokus
  • Projekt, håndværk og praktik
  • Kunst, kultur, musik og drama

Formand for Børne- og Familieudvalget, Susanne Møller Jensen, er begejstret for udsigten til en udvikling af 10. klassestilbuddet, der har udspring i de unges interesser.

”Det er fantastiske, at eleverne fremover kan tage 10. klasse i Jammerbugt Kommune med nogle af de samme muligheder, vi kender fra efterskolerne. Jeg er sikker på, at det nye tilbud vil være med til at styrke de unges sociale relationer og muligheder for udvikle sig i et anderledes og mere levende ungemiljø”, siger Susanne Møller Jensen.

Fremover vil eleverne være tilmeldt en stamklasse, hvor undervisningen foregår tre dage på skolen i de obligatoriske fag (dansk, matematik og engelsk). Den øvrige del af undervisningen sammensættes ud fra de enkelte elevers interesser og afholdes som linjer på tværs af Fjerritslev og Aabybro.

”Det nye tilbud tager tydeligt afsæt i de politiske intentioner, vi har formuleret i skolepolitikken. I den sammenhæng er jeg særligt glad for, at skolerne tager fat i visionen om, at indsigt giver udsyn, når undervisningen i højere grad end tidligere sker i tæt samarbejde med blandt andre ungdomsuddannelser, Sandmoseskolen, kulturinstitutioner, idrætsefterskoler, forskellige foreninger, Naturskolen og Jammerbugt Ungdomsskole”, forklarer næstformand i Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm.

Formand og næstformand i udvalget er enige om, at en af styrkerne ved det nye tilbud er, at det i endnu højere grad binder hele Jammerbugt Kommune sammen og sætter handling bag visionen – vi gør det på jammerbugtsk. 

Tilbuddet bliver en realitet fra det kommende skoleår 2022/23. Aktuelt er 24 elever indskrevet med stamklasse i Fjerritslev og 29 elever med stamklasse i Aabybro.