Nye veje i Aabybro – Men hvad skal de hedde ?

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Teknik og Miljøudvalget holder møde den 23. september, hvor et af punkterne er navngivning af tre veje i Lokalplan 27-025

Sagsfremstilling

-- annonce ---

Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 27-025 er der behov for tre nye vejnavne. Der udlægges to nye veje i Lokalplan 27-025. Samtidigt ændres vejforløbet for Hovensvej, så det munder direkte ud i Toftevej.

Dette medfører at den sydligste del af Hovensvej med udløb til Thomasmindevej bliver blændet af mod nord. Vejen skal således have et nyt navn. 

Vækst og Udvikling foreslår følgende vejnavne: 

Ny vej som er sydøst for Aaby Kirke. Vejen er forbundet med Kirkevej og Thomasmindevej
Kirkelunden
Kirketoften

Kirkepassagen Ny boligvej øst for Hovensvej. Vejen er en blind vej som er forbundet med Hovensvej.
Provstevænget
Solvang

Månen Den gamle Hovensvej. Vejen er forbundet med Thomasmindevej og skal vejforsyne et nyt lille boligområde. Vejen er blind.
Gl. Hovensvej
Munkestien
Kirkely 

Teknik og Miljøudvalget holder møde den 23. september 2019, hvor der tages stilling til navnene på de tre nye veje.