Nye læger på vej i eksisterende praksis i Aabybro, Svenstrup og Tårs

Lis Mancini (A) Foto: Region Nordjylland

Nye læger på vej i eksisterende praksis i Svenstrup, Aabybro og Tårs

Region Nordjylland har tildelt tre såkaldte 0-kapaciteter til læger, der har ansøgt om disse. En 0-kapacitet er et lægeydernummer uden patienter tilknyttet. Der er tale om 0-kapaciteter i Svenstrup, Aabybro og Tårs. 

-- annonce ---

Tre ud af fire annoncerede kapaciteter besat

Region Nordjylland har besluttet at tildele tre 0-kapaciteter til læger, der enten ønsker at udvide en eksisterende praksis med en ekstra læge eller selv indtræde som læge og udnytte 0-kapaciteten. Der var annonceret 0-kapaciteter i henholdsvis Svenstrup, Aabybro, Tårs og Skørping, men der var kun ansøgere til kapaciteterne de tre førstnævnte steder.

Det er Forretningsudvalget, der har fulgt den indstilling, som et vurderingsudvalg med regionsrådsmedlem Lis Mancini (S) i spidsen er kommet med efter at have vurderet de indkomne ansøgninger.

– Når det lykkes os at få læger til at overtage 0-kapaciteter uden tilknyttede patienter, så afspejler det den øgede interesse for at nedsætte sig som praktiserende læge i Nordjylland, som vi har oplevet de seneste par år. Det kommer borgeren til gode, hver gang vi besætter en 0-kapacitet, og dermed sikrer en mere robust lægedækning i nogle af regionens lægedækningstruede områder, siger Lis Mancini.

Det er Praksisplanudvalget, hvor Lis Mancini er formand, der en gang i kvartalet vurderer, om der er behov for at annoncere 0-kapaciteter i lægedækningsområderne i regionen.

Lægerne i Svenstrup planlægger at ansætte en læge

I Svenstrup bliver 0-kapaciteten tildelt Lægerne i Svenstrup, som er en kompagniskabspraksis med fem læger. Det nuværende patienttal tilsiger, at der er grundlag for at tilføre en yderligere kapacitet til klinikken. Der er desuden et ønske fra den nuværende uddannelseslæge hos Lægerne i Svenstrup om at indtræde i kapaciteten som ansat læge.

– I vores klinik vægter vi meget højt, at vore patienter har adgang til en fast læge. Det kan vi sikre med en fast ansættelse af en læge i et ekstra ydernummer, siger Morten Huse Koldsø fra Lægerne i Svenstrup.

Ny læge bliver en del af Lægerne Søparken

0-kapaciteten i Aabybro bliver tildelt Jane Svensson, som selv kommer til at udnytte kapaciteten. Det vil blive som en del af den eksisterende kompagniskabspraksis Lægerne Søparken, der lige nu består af to læger. Med Jane Svenssons nye kapacitet bliver både tilgængeligheden og mulighederne for det frie lægevalg for borgerne i området styrket.

– Det er tanken, at vi i lægepraksissen åbner op for yderligere patienter i vores nærområde. Et fokusområde er endvidere god uddannelse, og vi vil glæde os til at tage imod uddannelseslæger, fortæller Jane Svensson.

I lægedækningsområde Tårs har Thomas Kirk Kjærsgaard fra Taars Lægehus fået tildelt 0-kapaciteten.