Nye byggegrunde i Biersted

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune og en privat lodsejer står bag en fælles byggemodning af flere grunde ved Biersted.

Parterne har lavet en samlet udstykningsplan med 16-17 byggegrunde til parcelhusgrunde. Jammerbugt Kommunes andel svarer til ti parcelhusgrunde, mens den private lodsejer udstykker de sidste seks til syv grunde. Parcelhusgrundene forventes at blive mellem ca. 900 m² og ca. 1.300 m².

Den private lodsejer er ikke omfattet at de samme udbudsregler som Jammerbugt Kommune, og kan derfor begynde byggemodningen umiddelbart efter projekteringen.

Den private udstykning kan være klar til overtagelse i løbet af efteråret 2019, hvis en entreprenør kan gå i gang umiddelbart. Den kommunale udstykning forventes at kunne være klar til overtagelse omkring årsskiftet 2020, forudsat at vejret arter sig.

”Der er blevet efterspurgt flere byggegrunde i Biersted, og med udstykningsplanen sikre vi nu et antal parcelhusgrund i Biersted og dermed en grobund for udvikling i byen inden for kort tid”, fortæller Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommunes udgift til fællesudgifter og byggemodning af de ti parcelhusgrunde udgør 4.450.000 kr. Heri er indregnet stam- og stikveje, tilslutningsbidrag til kloak, el, vand, fjernvarme og køb af et areal på 0,35 ha i lokalplansområdet af en anden lodsejer.

Der er indregnet gadelys og fortov i den ene side af vejen og et beløb til forventet historiske forundersøgelser.

De ti kommunale grunde skal i følge lovgivningen udbydes/fastsættes til markedsprisen.