Nye Borgerlige, Lokallisten og Konservative forlod budgetforhandlingerne

Nye Borgerlige, Lokallisten og Konservative i Jammerbugt Kommune Foto: Privat


Nye Borgerlige, Lokallisten og Konservative forlod budgetforhandlingerne.

Fredag den 8. september Kl 16.00, valgte de 3 nævnte partier, at forlade budgetforhandlingerne for 2023 i Jammerbugt Kommune.

-- annonce ---


– Vi mener ikke de fremlagte budgetter er retsvisende for kommunens finanser og der er flere elementer i budget 2023, der indikerer at der ikke er styr på kommunens budgetplanlægning. “Vi tror simpelthen ikke at det budget der er fremlagt, viser den reelle økonomi i kommunen”, udtaler Jørgen Ravn Christensen.” Han fortsætter: “at vi f.eks kun bevilliger 80% af det forventede forbrug på f.eks ældreplejen. Dermed er vi allerede bagud fra start.”

Selvom vi øger kommunens budgetter kraftigt, lukker vi kun tidligere års underbudgetteringer. Et godt eksempel er, at vi i det aktuelle budget 2022, skal give ekstrabevillinger på over 30 mill. Det samme ville vi skulle gøre med budgettet for 2023. Vi laver dermed et budget der på papiret ser godt, men når det rammer virkeligheden, så holder det ikke. Derfor har vi valgt at forlade forhandlingerne.

Et af kardinalpunkterne har været, hvilke forventninger vi har til vores plejepersonale i ældreplejen. De skal ifølge vores budget løbe stærkere end de anbefalinger som kommer fra Kommunernes Landsforening. Faktisk så meget stærkere at vi ikke tror at det er muligt. Dette kan vi ikke være bekendte overfor hverken personalet eller de ældre. De samme stramme krav er også stillet på f.eks handicapområdet og andre områder.

At vi står udenfor betyder ikke at vi ikke tager ansvar, faktisk tvært imod. Vi vil være borgernes garanti for at budgettet er retvisende og at der bliver fulgt tæt op på budgetterne, så vi til næste år får et grundlag der afspejler virkeligheden.