Ny udviklingsplan på vej for Slettestrand og Thorupstrand

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Slettestrand/Thorupstrand-området er med i Real Danias indsats ’Vestkysten viser Vejen’. Dermed skal området i de næste år udvikle sig til et af de 18 stærke feriesteder langs Vestkysten.

En strategisk-fysisk udviklingsplan skal sætte retningen for Slettestrand/Thorupstrand-området, så de to lokalområder udvikler sig som feriesteder. Samtidig skal planen binde områderne sammen og inddrage den naturlige sammenhæng der er til de omkringliggende natur- og turistrelaterede aktiviteter i f.eks. Svinkløv og Tranum.

-- annonce ---

Med støtte fra Real Dania skydes indsatsen nu gang.

I Slettestrand og Thorupstrand er den turismemæssige koncentration mindre end i Blokhus, Løkken og Skagen. Men turismen er i vækst i områderne og har et stort potentiale i forhold til de levende kystmiljøer, den stærke lokale identitet, de markante landskaber, naturen og udbuddet af aktive outdooroplevelser. Udviklingsplanen er blot en af en række nye initiativer i området, som har til formål at fremme turismen, styrke samarbejdet og synliggøre området mange muligheder.

”Begge lokalsamfund er kendetegnet ved det tætte sammenspil mellem lokalsamfundenes aktører, ildsjæle, turismevirksomheder og foreninger. Derfor er lægger vi vægt på, at udviklingsplanen tager højde for og sammentænker de allerede udarbejdede planer og strategier”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Slettestrand og Thorupstrand har allerede er en stærk organisering og tradition for samarbejde mellem ildsjæle, foreninger, virksomheder og offentlige institutioner som Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune. Arbejdet med udviklingsplanen skal således også tage udgangspunkt i de allerede foreliggende strategier og planer, som er udarbejdet med stor involvering af forskellige interessenter.

Udviklingen skal være tro mod områderne
Udviklingsplanen skitserer hvad, hvornår og hvordan den lokale udvikling skal finde sted – og har særligt fokus på at samle de væsentligste lokale aktører, udstikke en fælles kurs for områdets udvikling og komme med konkrete forslag til at sammentænke private og offentlige investeringer og være med til at tiltrække nye.

Og netop udsigten til yderligere udvikling i samspil med de lokale aktører er vigtig.

” I dag har området ved Slettestrand og Thorupstrand allerede godt fat i turisterne, men har potentiale til meget mere. Vi får nu mulighed for at gøre området endnu mere attraktivt og tiltrækkende for både borgere, turister, erhverv og investorer”, siger direktør for Vækst og Udvikling i Jammerbugt Kommune, Thomas Krarup.

De to områder vil blive udviklet i forhold til de styrker de allerede har i dag – og med hver sine styrker og en klar rollefordeling. For eksempel er Thorupstrand kendetegnet ved Kystfiskeriet og kan derfor styrkes som oplevelsessted, mens Slettestrands force som overnatningssted og samlingspunkt for outdoor aktiviteter kan udvikles. Men med en samlet strategi som binder områderne sammen – med mulighederne i naturen som sit pejlemærke.

Processen og tidsplan
Opgaven med at lave Udviklingsplanen er netop sendt i udbud til tre prækvalificerede tilbudsgivere.

I løbet af efteråret og vinteren arbejdes der videre med planen, hvor lokale kerneaktører inddrages i processen.

I foråret 2020 skal udviklingsplanen behandles politisk.