Ny samarbejdsform mellem sygeplejersker og paramedicinere

Møde mellem paramedicinere og sygeplejesker Foto: Jammerbugt Kommune


Jammerbugt Kommune har taget hul på et nyt samarbejde mellem sygeplejersker ansat i kommunen og paramedicinere fra regionen. Et tættere samarbejde vil betyde færre unødvendige og akutte indlæggelser for borgerne, og dermed et mere hensigtsmæssigt behandlingsforløb.

Onsdag eftermiddag mødtes sygeplejerskerne fra Jammerbugt Kommune og Paramedicinerne for at hilse på hinanden, inden det egentlige nye samarbejde mellem de to faggrupper starter op torsdag 15. september 2022.

-- annonce ---


Nu kan sygeplejerskerne i Jammerbugt Kommune nemlig kontakte en paramediciner, hvis de har behov for faglig assistance, når en borger skal udredes i hjemmet.

”Vi er meget begejstret for samarbejdet, som får stor betydning for borgerne i Jammerbugt Kommune. Et tættere samarbejde vil skabe et langt bedre patient- og borgerforløb. Vi kan tilbyde borgerne et mere kvalificeret grundlag for vurdering inden en eventuel indlæggelse, samtidig kommer vi til at udnytte ressourcerne bedre på tværs af region og kommune. Forventningen er, at samarbejdet også øger trygheden for både borgere og pårørende”, udtaler Ib Nellemann, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Paramedicinerne har mere avanceret måleudstyr, end de kommunale sygeplejersker, og paramedicinerne har også adgang til medicin i weekender. Så når de ikke er tilkaldt akutte opgaver, kan de eksempelvis hjælpe sygeplejerne med yderligere diagnostik, med at genlægge IV-adgang eller andet, der kræver ekstra udstyr.

”Vores vision er at styrke akutberedskabet i det nære sundhedsvæsen gennem dette samarbejde. Derfor er vi glade for at stille vores kompetencer til rådighed. Vi forventer, at samarbejdet vil give nogle mere hensigtsmæssige patientforløb til glæde for både borgerne og vores sundhedsvæsen”, fortæller Martin Rostgaard-Knudsen, der er lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

Når paramedicinerne har en 1-1-2 opgave, kan de omvendt kontakte den kommunale sygepleje, hvis de vurderer, at en borger ikke skal indlægges, men vil have gavn af et opfølgende besøg af en sygeplejerske, eller for at høre, om borgeren har en behandlingsplan.

”Det nye og tættere samarbejde mellem kommunens sygeplejersker og regionens paramedicinere er en markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen, hvor vi satser på forebyggelse frem for indlæggelse. Det betyder, at borgerne i langt højere grad kan modtage behandling i deres nærområde – her i deres hjem – i stedet for at de skal transporteres til sygehuset for at modtage behandling”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommune forventer også, at samarbejdet vil bidrage med gensidig erfaringsudveksling og styrke relationerne mellem kommunens sygeplejersker og paramedicinere, som vil styrke det nære sundhedsvæsen yderligere.