Ny model for ambulanceberedskabet i regionen

Ulla Astman(A), regionsrådsformand i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Fra 2022 bliver Region Nordjyllands ambulanceberedskab ændret. I forbindelse med at kontrakten med Falck Danmark A/S udløber i 2022, har Regionsrådet besluttet, at den nye kontrakt skal indeholde nye og andre betingelser for ambulancekørslen.

Nyt udbud offentliggøres i år
Regionens nuværende aftaler med Falck Danmark A/S omkring driften af ambulanceberedskabet og den liggende patienttransport udløber i 2022. Derfor skal der nu gennemføres et nyt udbud – og forud for dette har Regionsrådet vedtaget en række principielle og politiske beslutninger om rammerne for den fremtidige drift, der altså snart skal udbydes til private leverandører.


– Vi har besluttet, at vi går væk fra vores nuværende model, der forsimplet går ud på, at leverandøren, altså lige nu Falck, selv har bestemt placeringen af baser og fastlagt antallet af ambulancer, men så til gengæld har forpligtet sig til at overholde nogle responstider fastlagt af regionen. Fremover skal regionen selv disponere over og bestemme antallet ambulancer samt deres placeringer. Det giver regionen det samlede ansvar for responstiderne, siger regionrådsformand, Ulla Astman (S).

Udover at regionen altså går over til en såkaldt beredskabsmodel fremfor en responstidsmodel, så er det også besluttet, at ambulanceberedskabet geografisk skal udbydes til de private leverandører i fire områder og dermed i fire delaftaler.

– Vi øger konkurrencen, når vi opdeler ambulanceberedskabet i fire aftaler. Det gør det mere attraktivt for nye aktører, at byde ind på opgaven. Samtidig har man haft gode erfaringer med opdelingen i andre regioner, der har kørt efter den model som vi nu får – altså den såkaldte beredskabsmodel, siger Ulla Astman.

Regionsrådsformanden er tilfreds med, at den nye model øger konkurrencen, men også med at det giver bedre mulighed for tilpasning af beredskabet i takt med at aktiviteten løbende ændrer sig og samtidig giver det også økonomisk mening.

Udbud skal nu udarbejdes
Ifølge formanden for regionens Akut- og Praksisudvalg, Mogens Ove Madsen (S), så ligger der lange og grundige overvejelser bag beslutningen om, at man fremover vil have en anderledes ambulancedrift.

– Der er tale om et meget stort udbud, der strækker sig flere år frem. Det kræver, at vi tænker os godt om. Jeg er derfor glad for, at alle partier i Regionsrådet står bag beslutningen. Tiden er moden til, at vi øger konkurrencen og giver flere aktører mulighed for at byde ind på opgaven, og samtidig får vi også en række gode redskaber, der kan gøre ambulancekørslen endnu mere effektiv, siger Mogens Ove Madsen.

Han forklarer, at når regionen fremover selv får det fulde ansvar for responstiderne, så medfølger der også muligheder for at ændre løbende i beredskabet. Alt sammen skal hjælpe med at nedbringe antallet af for lange responstider.

Efter Regionsrådets beslutning, der blev truffet i december, er Region Nordjylland nu i gang med at udarbejde det endelige udbudsmateriale, så forskellige leverandører kan byde inden for rammerne af det besluttede. Det forventes, at der sker offentliggørelse af udbudsmaterialet i slutningen af maj eller starten af juni 2020.

Det er yderligere også politisk besluttet, at der skal laves kontrolberegning i forbindelse med, at der udbydes fire delområder. Det vil sige, at der for denne del af udbuddet, bliver foretaget kontrolberegninger efter principperne i kontrolbudsbekendtgørelsen. Kontrolberegningerne vil skulle bruges til generelt at understøtte den politiske beslutningsproces, herunder afdække om regionen eventuelt vil kunne drive et eller flere delområder billigere, end de leverandører der byder på områderne. Der er dog ikke på forhånd taget politisk stilling til et regionalt driftsscenarie. De politiske drøftelser i forlængelse af udbudsresultat og kontrolberegninger gennemføres i efteråret 2020.