Ny måling: Nordjyderne føler sig generelt trygge

Politigården i Aalborg. Foto: Nordjyllands Politi.
Print Friendly, PDF & Email

Næsten 9 ud af 10 nordjyder er trygge i deres nabolag, ligesom tilliden til Nordjyllands Politi, trods lidt lokale udsving, generelt set er høj. Det viser en måling af trygheden og tilliden til politiet i hele Danmark, som Justitsministeriet har gennemført. Der er dog stadig, mener nordjysk politidirektør, plads til forbedringer. Arbejdet med at sikre trygheden er nemlig en kontinuerlig indsats.

Justitsministeriets måling viser mere præcist, at 89,1 procent af borgerne i Nordjylland grundlæggende set føler sig trygge i deres nabolag. Og det resultat er politidirektør ved Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, tilfreds med: 

”Vores kerneopgave som politimyndighed er at levere tryghed til nordjyderne – og dét gør vi i den grad. Derfor er jeg glad for, at tallene igen viser en høj grad af tryghedsfølelse hos vores borgere.” 

Politidirektøren tilføjer dog straks: 

”Men jeg hæfter mig nu alligevel ved, at 6,5 procent føler sig utrygge, og at 3,9 procent hverken føler sig tryg eller utryg. Det tal har vi en interesse i at få bragt yderligere ned. Vi skal og vil være vedholdende i vores arbejde med at sikre trygheden for alle nordjyder.” 

Små kommunale udsving
Retter man blikket mod de nordjyske kommuner, så er der en høj grad af tryghedsfølelse over hele linjen, men alligevel små procentvise udsving i enkelte kommuner.  

”Vi skal sikre en positiv udvikling i trygheden i hele politikredsen, så selvom undersøgelsen klart viser, at vi er på rette kurs, så er det til stadighed enormt vigtigt, at vi sikrer en bred, balanceret tilstedeværelse i hele politikredsen. Vi er nemlig også til for borgere i for eksempel Støvring, Sindal og Skagen og ikke ”kun” i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn.”  

Utryghed i det offentlige rum

Tryghedsmålingen peger ligeledes på, at selvom nordjyderne er mere trygge end landsgennemsnittet på stationer såvel som stoppesteder, ja, så er det alligevel et sted, hvor mange føler sig utrygge. Og det skal man tage alvorligt, påpeger politidirektøren: 

”Man skal kunne føle sig tryg over alt i det offentlige rum. Derfor er indretning af vores fælles byrum et område, som vi hele tiden skal følge tæt – i god dialog med vores samarbejdspartnere i blandt andet kommunerne. Kan vi indrette offentlige steder, for eksempel grønne områder, så de er mere trygge og indbydende – måske ved at øge belysningen eller beskære buske?” spørger politidirektøren: 

”Det er noget af det, som vi kan kigge på, når vi arbejder med at styrke vores kerneydelse: nemlig tryghed.”  
 

Fokus på knallertkørsel 

Derudover viser undersøgelsen blandt andet, at 57,2 procent af de adspurgte nordjyder har oplevet hensynsløs kørsel i deres nabolag enten i bil eller på knallert. 

”Det viser, at det er vigtigt med vores indsats mod trafikforseelser, der skaber utryghed blandt borgerne. Den adfærd er uacceptabel. Og det kommer vi til fortsat at sætte ind over for i de kommende år,” forsikrer Anne Marie Roum Svedsen, der også peger på, at grupper af unge, der ’hænger ud’ er noget, som kan skabe utryghed, og som politiet i samarbejde med kommunerne skal have fokus på. 

”I det hele taget skal vi have vores blik rettet mod den kriminalitet, der sker i folks nærområder – og det er blandt andet noget af det som vores forebyggelsesenheder og nærpolitistationer kan bidrage til.” 

Høj tillid til politiet

Tilliden til politiet er også høj – således siger 85,5 procent af nordjyderne, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, men der er dog også, modsat, 14,2 procent, der ikke har denne tillid til, at de vil få politiets hjælp. 

”Generelt er tilliden til, at vi rykker ud og hjælper høj. Det slår over 85 procent af nordjyderne fast. Det glæder mig. Men jeg hæfter mig ved, at der er 14 procent, der ikke har tillid til os. Selvom vi næppe når 100 procent, så så jeg gerne dét tal bragt yderligere ned. Vores dygtige medarbejdere gør nemlig hver eneste dag en stor indsats for at yde borgere hjælp og håndsrækning, når de har brug for os. Måske skal vi være tydeligere med at fortælle borgerne, at vi blandt andet arbejder målrettet på at nedbringe ventetid på sagerne, og at vi rykker ud, når borgerne ringer og har akut brug for os. Vi er til for borgerne.”  

Responstid 

Også i forhold til tilliden til politiet dækker tallene over kommunale forskelle, for eksempel er tilliden til politiet højst i Rebild, Aalborg, Jammerbugt, Læsø og Brønderslev kommuner, mens den er lidt lavere i Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland og Mariagerfjord kommuner.  

”Via blandt andet vores flådestyringssystem arbejder vi kontinuerligt med at sikre en hurtig responstid i hele politikredsen – det vil sige den tid, det tager for en patruljevogn at komme frem til stedet, men det er klart, at responstiden alt andet lige ofte vil være lavere i Aalborg end i Hirtshals, fordi afstand bare er et vilkår, som vi er bundet til i en stor politikreds som vores.”   
  

Værktøj til forbedringer 

Nordjyllands Politi vil nu benytte målingen i dialogen internt og med samarbejdspartnere eksternt for at styrke trygheden og tilliden endnu mere. 

”Det er mit håb, at tallene til næste år vil gå i retning af yderligere tryghed og tillid blandt nordjyderne. Men der er selvfølgelig ingen garanti. Der kan, desværre, ske voldsomme og pludselige begivenheder, for eksempel ude i den store verden, der påvirker vores følelse af tryghed. Men, uanset hvad der sker, så ligger en ting fuldstændig fast: I Nordjyllands Politikreds arbejder alle medarbejderne utrætteligt for borgernes tryghed og sikkerhed. Hver dag.”