Ny formand i Frivillighuset Jammerbugt

Jonna Christensen er ny formand i Frivillighuset Jammerbugt. Foto: Jammerbugt Kommune

Ny formand i Frivillighuset Jammerbugt

Jonna Christensen, som er bestyrelsesmedlem i Frivillighuset Jammerbugt, er blevet konstitueret formand i huset indtil marts 2023, og hun glæder sig til fortsat at arbejde med at sikre gode rammer for de frivillige kræfter i kommunen.

-- annonce ---

Frivillighuset Jammerbugt har fået en ny formand i form af Jonna Christensen, der er blevet konstitueret og dermed skal lede bestyrelsen frem til repræsentantskabsmødet i marts 2023, hvor der er valg til bestyrelsen og til formandsposten. Hun efterfølger Steen Andersen, som har valgt at stoppe som formand efter syv år i bestyrelsen, hvoraf de seks år var som formand. Jonna Christensen ser frem til at være med til at forme den kommende fremtid for kommunens frivillige indsats:

”Jeg glæder mig meget til at arbejde videre med de mange spændende projekter, som Frivillighuset er i gang med, så vi på den måde kan skabe nogle gode rammer for de mange dygtige frivillige, vi har i kommunen. For det er dem det handler om. Samtidig vil jeg gerne takke afgående formand Steen Andersen for sit arbejde. Steen har i sine år i bestyrelsen taget bestyrelsesarbejdet meget seriøst og påtaget sig et stort ansvar,” fortæller Jonna Christensen.

Jonna er selv en frivillig ildsjæl

Jonna Christensen har stort set altid været engageret i frivilligt arbejde. Hun har været medlem af en række udvalg i foreninger, såsom håndboldklub, borgerforening, Kaas Sport- og Lystanlæg og sin grundejerforening. Hun har i godt fire år været frivillig i Jammerbugt Kultur- og Erhvervscenter, hvor hun har hjulpet til ved en lang række koncerter og arrangementer. Samtidig har Jonna Christensen været bisidder og partsrepræsentant for unge. Hun er stadig aktiv i ’Ældre Hjælper Ældre’ og har – efter nu 12 år som nørkler – været aktivitetsleder af ’Røde Kors Nørkleklub’ i Pandrup i knap tre år.

Frivillighuset gennemgår i denne tid nogle forandringer. Sisse Gramstrup Munk tiltrådte som ny daglig leder af huset 1. november 2022, og derudover arbejder huset i øjeblikket med at udforme en ny strategi og nye vedtægter. Samtidig er der et øget fokus på, at der skal være udvikling af nye frivillige tiltag og større synlighed. Et arbejde som daglig leder, Sisse Gramstrup Munk, glæder sig til at samarbejde med Jonna Christensen og resten af bestyrelsen om.

”I den korte tid jeg har kendt Jonna, har jeg oplevet hende som handlekraftig og målbevidst. Samtidig har hun et godt overblik. Jeg glæder mig virkelig til, at vi sammen får skabt et nyt grundlag for husets formål – nemlig at understøtte de nuværende frivillige, sociale foreninger såvel som de nye. Derudover skal vi sammen, med udgangspunkt i den nyeste viden og den kommunale Frivilligpolitik, støtte, udvikle og fremme det frivillige sociale arbejde. Samtidig vil jeg gerne takke Steen for hans indsats og for det samarbejde vi har haft”, siger Sisse Gramstrup Munk.