Ny bestyrelse i Danske Vandværker Region Nord

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Vandværkerne i Region Nord har holdt generalforsamling lørdag den 24. oktober 2020 på Slettestrand i Fjerritslev. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Kjeld Andersen fra Øster Brønderslev Vandværk og Jan Andersen fra Øster Hurup Vandværk.

Første suppleant blev Niels Andreasen fra Granly Vandværk, Jan Olesen fra Gistrup Vandværk blev anden suppleant. 


Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig: 

Ny formand: Jan Andersen, fra Øster Hurup Vandværk

Ny næstformand og sekretær: Palle L. Nielsen, fra Fjerritslev Vand

Kasserer: Martin N. Andersen, fra Klitvand Vandværk

Kursusansvarlig: Kjeld Andersen, fra Øster Brønderslev Vandværk

Vandrådsansvarlig: Jan Olesen, fra Gistrup Vandværk

I forbindelse med konstitueringen valgte Mogens Sparre fra Blokhus Vandværk at træde ud af bestyrelsen. 

Niels Andreasen fra Granly Vandværk ønsker ikke at indtræde i bestyrelsen som 1. suppleant, men vil gerne være 2. suppleant. Derfor indtræder Jan Olesen fra Gistrup Vandværk som nyt bestyrelsesmedlem i resten af Mogens Sparres valgperiode. 

Den nyvalgte formand siger i forbindelse med valget:

”Jeg er meget glad for at blive valgt som ny formand for de 370 vandværker i Region Nord,” siger Jan Andersen og fortsætter: ”Den decentrale vandstruktur har så mange fordele for forbrugerne, og den er væsentlig at bevare, men også at styrke. Det er vigtigt, at de forbrugerejede vandværker står så stærkt som overhovedet muligt, og jeg glæder mig til samarbejdet i den nye bestyrelse. Jeg vil sammen med bestyrelsen lægge mig i selen for at øge kommunikationen og samarbejdet mellem alle vandværker i regionen”, fastslår Jan Andersen og retter samtidig en stor tak til den tidligere formand, Mogens Sparre, for hans arbejde i bestyrelsen, og det afgående bestyrelsesmedlem, Albert Veggerby Andersen der som vandrådsansvarlig i regionen har udført et stort stykke arbejde for de forbrugerejede vandværker.”