Ny arbejdstidsaftale for lærerne i Jammerbugt Kommune giver øget fleksibilitet

Aabybro Skole
Aabybro Skole. Foto: Jammerbugtposten.dk

Ny arbejdstidsaftale for lærerne i Jammerbugt Kommune giver øget fleksibilitet

Gennem de seneste måneder har Midtvendsyssel Lærerkreds, repræsentanter for Skolelederforeningen samt Skole- og Dagtilbudsafdelingen i Jammerbugt Kommune på konstruktiv vis forhandlet en ny arbejdstidsaftale for lærerne i Jammerbugt Kommune. Resultatet er en aftale, som gør, at alle parter har positive forventninger til fremtiden.

Arbejdstidsaftalen har overordnet til formål at understøtte det professionelle lærerarbejde og samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at sikre elevernes læring, trivsel og dannelse.

-- annonce ---

Større fleksibilitet

I lyset af dette formål er formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune, Susanne Møller Nielsen meget tilfreds med udfaldet af aftalen. Susanne Møller Nielsen understreger, at:

”I valgkampen havde vi et ønske om, at der gennem en ny arbejdstidsaftale blev større fleksibilitet for lærerne til at planlægge deres arbejdstid. Det ønske har vi nu fået opfyldt – både i forhold til tilstedeværet på skolen, men også i forhold til opgavemængden gennem skoleåret”.

Næstformand i Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm stiller sig ligeledes bag aftalen og understreger, at

”Aftalen flugter med de politiske intentioner for udviklingen af skolerne i Jammerbugt Kommune, samtidig med at den øgede fleksibilitet taler ind i rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne”.

Bedre mulighed for inklusion

Kirsten Tranekær, kredsformand i Midtvendsyssel Lærerkreds, er i særdeleshed optaget af, at der med den nye aftale bliver sat fokus på en af de vigtigste opgaver for nutidens skolevæsen – inklusionsarbejdet:

”Med aftalen om et forhøjet timetal og øget forberedelsestid gives der mulighed for i endnu højere grad end i dag at sætte målrettet ind med ressourcer til at styrke fællesskabet omkring inklusions-opgaven. Det er afgørende, at det forhøjede undervisningstimetal kan bruges til eksempelvis to-lærerordninger, holddeling og lignende der, hvor det giver mening for den enkelte skole”.

Stærke faglige fællesskaber

Børne- og Familieforvaltningen har indgået i forhandlingerne med et ønske om, at aftalen vil have en positiv effekt i forhold til fremtidige rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på lærerområdet. Skole- og dagtilbudschef Helle Nørgaard Pedersen peger på den øgede fleksibilitet som afgørende:

”Vi har hele vejen omkring et fælles ønske om at kunne rekruttere og fastholde dygtige og engagerede lærere på skolerne i Jammerbugt Kommune. Den enkelte lærers mulighed i forhold til fleksibilitet er afgørende i den henseende, men derudover vil jeg også pege på betydningen af, at alle – særligt nyuddannede – trives og udvikler sig igennem hele ’lærerlivet’, dette ved at være en del af stærke faglige fællesskaber og med et socialt, kollegialt miljø på skolen. Dette understøtter aftalen på flereparametre”. Endelig vil forvaltningen gerne kvittere for en meget konstruktiv tilgang til samarbejdet fra både Skolelederforeningen og Midtvendsyssel Lærerkreds.

Den nye arbejdstidsaftale træder i kraft fra 1. august 2023. Aftalen betyder blandt at:

  • Der er langt større fleksibilitet for den enkelte lærer – både ift. tilstedeværelse og fordelingen af arbejdsopgaver
  • Den maksimale undervisningstid øges fra 795 timer/årligt til 810 timer/årligt (dvs. at en fuldtidsansat lærer kan undervise 15 timer mere årligt).
  • Forberedelsestiden øges fra 400 timer/årligt til 405 timer/årligt.

LÆS OGSÅ: Camilla Weidinger bliver ny ekspert i Hammerslag på DR1