Nu skal ventetiden være kortere for patienter med høretab – mere personale på vej

Lone Sondrup (V)
Print Friendly, PDF & Email

Regionsrådet har netop godkendt en plan for brugen af 2,5 millioner kroner årligt frem til 2022 på høreområdet. Pengene stammer fra finansloven for 2019, der blev vedtaget af den daværende regering og Dansk Folkeparti. I Region Nordjylland skal pengene primært bruges til ansættelse af sundhedsfagligt personale.

Ventelister skal forkortes
Fremover kan nordjyder med høretab se frem til en kortere ventetid til offentlig høreapparatbehandling. Det følger af en beslutning, som Regionsrådet netop enstemmigt har vedtaget. Der bliver blandt andet ansat mere sundhedsfagligt personale på regionens audiologiske afdelinger.

Samtidig bliver der på landsplan også igangsat en række initiativer, der sikrer patienten en lettere vej gennem sundhedssystemet og understøtter en behandling af høj kvalitet i både privat og offentligt regi.

– Jeg er glad for, at den daværende regering afsatte midler til området. Mange nordjyske patienter venter i for lang tid ved de offentlige høreklinikker. Også selvom vi i regionen næsten har halveret ventetiden siden 2016. Det er derfor en vigtig prioritering, at vi nu følger de afsatte midler til dørs og sikrer, at de bliver brugt fornuftigt. Størstedelen af pengene skal bruges på sundhedsfagligt personale, siger Lone Sondrup (V), der er fungerende regionsrådsformand i uge 48.

Der var i slutningen af oktober i år cirka 2.500 nordjyder på venteliste til forundersøgelse eller undersøgelse på audiologiske afdelinger i Region Nordjylland. Det er til forundersøgelse, at ventetiden er længst, mens behandlingen har en væsentlig lavere ventetid – reelt 5 uger i gennemsnit for alle afdelinger.

Det er regionens vurdering, at man med den nye aftale kan reducere ventelisten med cirka 500 borgere årligt. Det gælder for udredning, anskaffelse af høreapparater og tilpasningen heraf til patienten. Der bliver givet 2 millioner kroner til sundhedsfagligt personale årligt, mens de resterende regionale midler bliver brugt til anskaffelse af apparater.

Meget korte ventelister i Hobro og Thisted
I løbet af 2016 og 2017 blev al behandling på området samlet under Aalborg Universitetshospital. Ændringen gjorde det muligt at behandle ukompliceret høretab i både Hobro, Thisted og Aalborg. Et kompliceret høretab bliver derimod altid behandlet i Aalborg.

– Ændringen i det faglige setup har nu nedbragt ventetiden markant. Vi har næsten halveret ventetiden regionalt, mens det er gået endnu bedre i eksempelvis Thisted, hvor man er gået fra ventetider på 34 uger til nu 4 uger. Samme tendens er gældende i Hobro, hvor ventetiden nu er 11 uger. Så vi har allerede nogle af de allerkorteste ventetider i hele landet, siger Lone Sondrup.

Nordjyske patienter med ukompliceret høretab, der ønsker en hurtig udredning og behandling, kan derfor blive henvist til ét af de to steder.