Nu kan du løbe for TrygFondens Hjerteløberordning i Region Nordjylland

Ulla Astman(A), regionsrådsformand i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Fredag den 14. februar kl. 9.00 går TrygFondens Hjerteløberordning i luften i Region Nordjylland. Det vil sige, at de 4.500 nordjyder, der allerede har tilmeldt sig samt øvrige tilmeldte, der opholder sig i Nordjylland, kan blive kaldt, hvis der er hjertestop i nærheden.

Frivillighed gør en forskel

– Tid er afgørende, når det kommer til hjertestop, både i forhold til overlevelse og men-grad. I den sammenhæng er frivillige en uvurderlig ressource. Der vil ofte være frivillige – både i byer og på landet, der vil kunne nå frem til hjertestop før en ambulance. Vores vigtigste opgave på det præhospitale område er at redde liv, og her er al hjælp en stor hjælp, siger regionsrådsformand Ulla Astman.


– I Region Nordjylland har vi en flot tradition for frivillighed og villighed til at gøre en forskel for sine medborgere, inden det professionelle beredskab når frem. Vi er derfor rigtig glade for, at vi nu siger velkommen til en tredje frivilligordning, hvis formål er at yde førstehjælp til medborgere med hjertestop. Vi er meget taknemmelige for de 1500 frivillige i vores eksisterende ordninger, SMS-hjertestop og 1-1-2 akuthjælpere, og den indsats, de allerede yder. De bliver nu suppleret af godt 4500 nordjyder, der allerede har tilmeldt sig TrygFondens Hjerteløberordning. Det tal håber vi at fordoble, så vi ender op med et fintmasket net af frivillige i hele regionen, der er klar til at træde til i de ulykkelige situationer, hvor en borger får hjertestop, siger Ulla Astman.

Hvordan fungerer ordningen?

TrygFondens Hjerteløberordning er en frivillig ordning, hvor alle borgere over 18 år kan downloade en app på deres smartphone. Når der er hjertestop i de regioner, der er tilmeldt ordningen, vil 1-1-2 vagtcentralen sende en alarm til de personer, der er inden for en radius af 1,8 kilometer fra hjertestoppet. Dog max 20 personer. Når en person accepterer kaldet, vil vedkommende modtage en adresse og en opgave, som enten kan være at løbe direkte til hjertestoppet og påbegynde hjertelungeredning eller at hente nærmeste hjertestarter og derefter løbe til adressen.

Når man er tilmeldt i Nordjylland, kan man også modtage alarmer, når man befinder sig i Region Hovedstaden eller Midtjylland, der også er tilmeldt ordningen.

Vi har ca. 1,5 hjertestop i døgnet i Nordjylland. Flere studier understreger at chancen for at overleve et hjertestop uden for hospitalet øges markant når der ydes hjertelungeredning og anvendes hjertestarter før ambulancen ankommer. Dermed bliver det tydeligt, hvor vigtig den frivillige indsats er. Jo flere frivillige, jo større er chancen for, at personer med hjertestop overlever, siger direktør i Den Præhospitale Virksomhed, Peter Larsen.

Hjertestarterne skal i brug i de private hjem

I TrygFonden har man i mange år arbejdet for at få flere til at træde til. Hjerteløberordningen har eksisteret siden 2017 i Region Hovedstaden og siden 2018 i Region Midtjylland. I hele landet er der tilmeldt 75.000 til ordningen. Det vil sige, de har downloadet app’en til deres telefon.

– Det er efterhånden blevet helt naturligt for danskerne at handle ved hjertestop, og langt flere overlever i dag end tidligere. Men når det gælder brug af hjertestartere og overlevelse i private hjem, så har vi ikke set den samme positive udvikling som i det offentlige rum. I TrygFonden tror vi på, at de frivillige hjerteløbere kan få stor effekt på overlevelsen i både private hjem og det offentlige rum, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.