Nu kan dit projekt søge støtte fra Norlys Vækstpulje

Vækstpuljen er primært et initiativ, der skal komme Norlys' andelshavere til gode, men alle kan søge om midler.
Print Friendly, PDF & Email

Norlys Vækstpulje vil uddele mere end 30 mio. kr. frem mod april 2021, og fristen for første ansøgningsrunde er den 15. oktober. Vækstpuljen skal give værdi tilbage til Norlys’ andelshavere ved at støtte innovative tiltag og aktiviteter, som bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.

Norlys blev til i en fusion mellem SE og Eniig i 2019, og som et led i fusionen blev det aftalt, at der skulle oprettes en Norlys Vækstpulje. Puljen åbner i slutningen af august for ansøgninger til den første uddelingsrunde, og fristen for at søge er den 15. oktober.


– Norlys Vækstpulje vil støtte tiltag og aktiviteter, som kommer vores godt 700.000 nord-, midt-, syd- og sønderjyske andelshavere til gode. Vi lægger stor vægt på fortsat at være nærværende og synlige lokalt i takt med, at vi bliver større. Vækstpuljen er et vigtigt element i det, siger Jens Erik Platz, bestyrelsesformand i Norlys.

Ny mulig håndsrækning til midt- og nordjyske projekter

SE har gennem de seneste fem år støttet et hav af gode projekter gennem vækstpuljer i det syd- og sønderjyske samt i det tidligere Nyfors-område i Nordjylland. Nu får andelshaverne i det tidligere Eniig i Midt- og Nordjylland også chancen.

– Vi har jo set, hvilken forskel SE’s vækstpuljer har gjort for lokalområderne. Derfor er det helt naturligt for os at bringe dette tiltag med ind i Norlys, hvor det kan komme endnu flere til gavn. Alle lokalområder har noget, der gør dem til noget særligt. Med vækstpuljen kan vi være med til at styrke dem hver især i det, der er vigtigst for dem, der bor der, siger Jens Erik Platz videre.

Helt grundlæggende støtter Norlys Vækstpulje innovative ideer, foreningslivet og andre former for fællesskaber, idræts- og kulturlivet, ideer, der skaber nye arbejdspladser, forsknings- og formidlingsprojekter og andre almenvelgørende formål.

Nationale projekter kan også søge

Vækstpuljen er primært et initiativ, der skal komme Norlys’ andelshavere til gode, men alle kan søge om midler.

– Vi har besluttet, at nationale projekter også kan komme i betragtning, hvis de er af særlig innovativ karakter, som er til gavn for grøn og digital samfundsudvikling i bred forstand. Norlys spiller selv en vigtig rolle i digitaliseringen og den grønne omstilling. Derfor er det naturligt for os at bakke op om innovation, der er til gavn særligt på disse områder, slutter Jens Erik Platz.

Frem mod april 2021 forventer Norlys, at vækstpuljen vil uddele ca. 30 mio. kr. og efterfølgende omkring 50 mio. kr. årligt i Nord-, Midt-, Syd- og Sønderjylland fordelt på tre årlige ansøgningsrunder. Norlys åbner for den første ansøgningsrunde via norlys.dk i slutningen af august, og fristen for at søge er den 15. oktober.