Nu går byggeriet af solcelleparken på Thorup Holme i gang

Kort over solcelleparkens kommende placering.


Nu går byggeriet af solcelleparken på Thorup Holme i gang

Byggeriet af den kommende solcellepark på Thorup Holme i Fjerritslev, Jammerbugt Kommune, går nu meget snart i gang. Det forløber frem til sommeren 2023.

-- annonce ---


Solcelleparken kommer i alt til at fylde ca. 28 Ha og vil kunne levere grøn strøm til ca. 9000 husstande, når den er fuldt udbygget i sommeren 2023. 
Man kan læse mere om solcelleparken på www.hofor.dk/fjerritslev 

Byggeproces og trafik

Projektleder Bo Fisker Pedersen fra bygherren HOFOR oplyser, at byggeriet ikke forventes at medføre alvorlige trafik- og støjmæssige påvirkninger i lokalområdet. Der vil dog forekomme moderat trafik- og byggestøj i løbet af byggeprocessen.

”I løbet af de næste 1-3 uger vil vores entreprenør etablere  opmagasinerings- og byggeplads ved området, og fra midten af september og frem til starten af november vil vi begynde at transportere materialer til området. Det sker med lastbiler via Bygholmvejlevej og Alvejen”, siger Bo Fisker Pedersen.    

Tilkørslerne planlægges nøje, så man undgår spidsbelastninger i området

Op til 10 lastbiler per dag
” Vi forventer tilkørsel med op til 10 lastbiler dagligt frem til november. Der vil også være dage med væsentlig færre tilkørsler. Senere – hvilket vil sige frem mod sommeren 2023 – vil der også komme lastbiler i perioder – lidt afhængigt af projektets fremdrift. Vi vil løbende informere om dette via projekthjemmesiden, siger Bo Fisker Pedersen.

Sådan monteres solcelleparken

Inden solcelleparken monteres skal området klargøres, så mindre ujævnheder på jorden bliver udjævnet, og eksisterende grusveje ind til området bliver forstærket og eventuelt udvidet.

”Når området er klargjort, begynder vi at bore en lang række huller i jorden, hvori vi støber punktvise cementfundamenter, som stativerne skal monteres på. Når stativerne er rejst og samlet, monterer vi selve solpanelerne øverst samt diverse kabler og overvågningsudstyr m.v. Til sidst etablerer vi et plantebælte omkring parken, som skal hindre/minimere indkig og bevare områdets grønne præg. Enkelte steder er der allerede beplantningsbælte, som vi selvfølgelig beholder”, oplyser Bo Fisker Pedersen.

Strømmen fra solcelleparken skal via nedgravede kabler tilsluttes til elnettet i en eksisterende transformerstation på Klim Fjordholme Vej. Der vil derfor sideløbende også blive gravet kabler ned til dette formål.

”Vi sætter stor pris på den positive modtagelse projektet på forhånd har fået i lokalområdet. Hvis nogen skulle opleve gener, have spørgsmål eller kommentarer, skal de endelig kontakte os. Så vil vi gøre, hvad vi kan, for at hjælpe”, slutter Bo Fisker Pedersen