Nu er høsten i hus – sådan gik det

Arkivbillede

Få markbrande og udbytte af god kvalitet i landbruget i 2019, oplyser Topdanmark.

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Landbruget oplever et godt udbytte af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

-- annonce ---

Men også antallet brande er forbedret i forhold til 2018. Det er nemlig tilbage på et ”normalt ” niveau i forhold til mark- og mejetærskerbrande. Topdanmark har haft omkring 30 mejetærskerbrande og 20 brande i pressere.

De positive tendenser fortsætter
Sidste år var landmændene ekstremt godt forberedt på eventuelle brande, da de var i marken. Også i år er mange af brandene slukket af landmændene selv. Igen i år har landmændene været gode til at have ildslukkere, vandtanke mv. med under høsten.

”Selvom vi ikke har haft en særlig varm og tør sommer, så brænder maskinerne stadig, og derfor er det rigtig rart at se, at landmændene forsætter deres beredskab og medbringer vand i marken,” siger Gunnel Andersson fra Topdanmarks landbrugsafdeling.

Hos Topdanmark er det tydeligt, at landmændene er bevidste om risikoen for brand, når de høster, og det skal de have ros for.

”Vi ved, at de tjekker deres maskiner, blæser dem rene og husker at smøre dem på trods af en travl høst. Det er desværre ikke altid nok til at udgå en brand. Men det er dejligt at vide, at rigtig mange gør, hvad de kan,” fortsætter Gunnel Anderson.

Punktsikring begrænser skader efter brand
Igen i år har vi haft et par brande i nyere maskiner, hvor ilden hurtigt er blevet begrænset med et automatisk brandslukningsanlæg – en såkaldt punktsikring.

”Langt de fleste brande starter ved motoren, og med et automatisk brandslukningsanlæg, som udløses ved den første flamme, bremses ilden betydeligt og skaden begrænses,” siger Gunnel Anderson.

Punktsikringen har for mange landmænd gjort, at de efter en midlertidig reparation af maskinen, har kunnet køre videre og få høsten i hus.

Status på høsten 2019, set fra Topdanmarks side, er, at den forløb, som den skulle med et godt beredskab og lavere antal af brande, end vi plejer at se.