Nordjyske gymnasier er igen i år et populært valg trods lokale udsving

Fjerritslev Gymnasium. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Nordjyske gymnasier er igen i år et populært valg trods lokale udsving

Årets søgetal til de gymnasiale ungdomsuddannelser i Nordjylland ligger samlet set på niveau med sidste år – men der er politisk opmærksomhed omkring lokale forskelle og udsving i de unges gymnasievalg.

Hvilken uddannelse er den rette for mig, og hvor kan jeg bedst forestille mig at gå i gymnasiet? Det er spørgsmål, som i den seneste tid har fyldt meget for de unge i udskolingen landet over. Den 1. marts var der nemlig frist for ansøgning til de gymnasiale ungdomsuddannelser med start efter sommerferien.

Handelsgymnasiet oplever stadig fremgang

I alt 4.626 unge har søgt ind på enten stx, hf, hhx, htx eller pre-ib i Nordjylland. Det er en mindre fremgang i forhold til sidste års samlede søgetal på 4.548 ansøgere. Endda til trods for at der er færre unge i gymnasiealderen, og at søgefristen lå senere sidste år, og man derfor kan forvente, at flere søger efter tidsfristen i år.
Den lille fremgang i det samlede søgetal skyldes primært søgningen til hhx.

Årets søgetal viser samme mønster som sidste år. Fremgangen, som især hhx mærkede i 2023, er fortsat i 2024 – om end knap så markant. Til gengæld ligger søgningen til stx, htx, hf og pre-ib stabilt.

Både i Nordjylland og på nationalt plan tegner der sig et billede af, at hhx er en populær ungdomsuddannelse, som appellerer til den nuværende generation af unge med sit virksomhedsrettede fokus.

Lokale udsving i de unges gymnasievalg

Årets søgetal viser også store lokale udsving. Nogle institutioner og uddannelser må undvære hele klasser i forhold til søgetallet de foregående år, mens andre har fået sig en glædelig overraskelse i år. Udviklingen skyldes flere ting – dels at der er færre unge, dels de unges uddannelsesønsker og dels at bestemte institutioner opleves som særligt attraktive og tiltrækker unge fra et stort geografisk område.

– Vi kan se, at langt de fleste nordjyske unge vælger deres lokale gymnasium, men der er samtidig en del, som tiltrækkes af gymnasier andre steder. Derfor har Regionsrådet fokus på at understøtte attraktive, lokale uddannelsesmiljøer, så de unge prioriterer lokalt og medvirker til at bevare kvalitetsuddannelser bredt fordelt i Nordjylland, siger Peder Key Kristiansen, formand for Udvalg for Regional Udvikling og Innovation.

Ansøgerne får endelig besked om deres optagelse senest den 8. maj. Er man kommet for sent til ansøgningsfristen er det stadig muligt at søge som såkaldt ”eftertilmelder”.

Søgetal til de gymnasiale ungdomsuddannelser i Nordjylland

Herunder findes en uddybning af søgetallene til de gymnasiale ungdomsuddannelser i Nordjylland i 2024 samt udviklingen i forhold til 2023. De samlede søgetal er opstillet i punktform, mens de detaljerede søgetal kan ses i oversigten via det inkluderede link.

Antal ansøgere i 2024 (2023-tal i parentes):

• stx: 2.125 (2.114)

• hf: 715 (706)

• hhx: 1.349 (1.282)

• htx: 387 (393)

• pre-ib: 50 (53)

Hent oversigt med detaljerede søgetal til de gymnasiale ungdomsuddannelser

Det betyder forkortelserne:

• stx – almen studentereksamen (alment gymnasium)

• hf – højere forberedelseseksamen

• hhx – merkantil studentereksamen (handelsgymnasium)

• htx – teknisk studentereksamen (teknisk gymnasium)

• pre-ib – international baccalaureate, 2-årig international gymnasial uddannelse