Nordjyderne bor større end gennemsnittet

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Mens danskerne i gennemsnit bor på 52,5 m2 per person, så har nordjyderne i gennemsnit cirka seks kvadratmeter mere til rådighed. En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at antallet af kvadratmeter per person varierer efter, hvor vi bor. Fx har indbyggerne i Aalborg i gennemsnit 52,5 m2, mens beboerne på Læsø kan brede sig på 72,3 m2 per person.

Fortæl mig dit postnummer, og jeg skal fortælle dig, hvor mange kvadratmeter du bor på. En ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at der er stor forskel på, hvor mange kvadratmeter hver dansker har til rådighed.


Nordjyderne bor i gennemsnit på 58,7 m2 per person. Indbyggerne i Aalborg og Frederikshavn bor på færrest kvadratmeter. Henholdsvis 52,5 m2 og 60,3 m2. Der er plads til større armbevægelser på Læsø og Mors, hvor beboerne i gennemsnit bor på 72,3 m2 og 64,6 m2 per person.

  • Boligarealet per person hænger sammen med efterspørgslen på boliger i lokalområdet. En større efterspørgslen presser kvadratmeterprisen op, og det kan sætte en grænse for, hvor stor en bolig, man har råd til at købe. Og så har husstandsindkomsten, den gennemsnitlige familiestørrelse i de enkelte kommuner samt til- og fraflytninger mellem kommunerne naturligvis også stor betydning. Generelt set har nordjyderne mere plads end den gennemsnitlige dansker og meget mere plads end københavnerne, som i gennemsnit bor på kun 40,1 m2 per person. Kort sagt kan man sige, at københavnerne bor dyrt og småt, mens nordjyderne bor stort og flot, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri Jacob Hangaard.

Siden 2010 er danskernes boliger i gennemsnit vokset med én kvadratmeter per person. I Nordjylland er antallet af kvadratmeter per person vokset med i gennemsnit 2,2 m2.

  • Der er mange steder en sammenhæng mellem væksten i befolkningen og antallet af kvadratmeter per person. Der, hvor væksten i befolkningen er svag eller negativ, stiger det gennemsnitlige antal kvadratmeter per person. Det er også tilfældet i flere af de nordjyske kommuner, siger Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

Rebild og Brønderslev har i løbet af de seneste ti år fået henholdsvis 1.250 og 600 flere indbyggere. Det er til gengæld gået den modsatte vej i otte af de ni andre nordjyske kommuner, og her er antallet af kvadratmeter per person også vokset.

  • Når antallet af indbyggere falder, er det vigtigt, at man sørger for at rive nogle af de ældre boliger ned, efterhånden som de bliver tomme og nedslidte, så de ikke står og skæmmer lokalområdet. I kommuner, hvor der kommer flere indbyggere, er det omvendt vigtigt, at man sørger for at få bygget i takt med, at behovet for boliger stiger,siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard.

Det er i de store byer, at efterspørgslen på boliger er størst, og siden 2010 er indbyggertallet i Aalborg vokset med 18.600.

  • I Aalborg har man formået at bygge de nødvendige boliger i samme tempo, som indbyggertallet er steget, og det har givetvis været med til at holde boligpriserne på et fornuftigt leje. Det er formentlig også en af årsagerne til, at indbyggerne i Aalborg har relativt mange kvadratmeter til rådighed på trods af, at det er en universitetsby og Nordjyllands hovedstad, siger Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.