Nørremiler august 2020

Print Friendly, PDF & Email

Den lysåbne klithede natur, er generelt truet i Danmark pga. tilgroning og næringstilførsel. Sådan var det også for parabelklitterne ved Nørremiler, nordvest for Fjerritslev for to år siden. Projektet har nu skabt et lysåbent miljø som tilgodeser en masser insekter. Især et flot fund af den sjældne og rødlistet natsommerfugl, citronbjørn begejstrer folkene bag naturplejeprojektet.

Der ses mange sommerfugle som foranderlig blåfugl og sandrandøje omkring de nu træfrie klitter inde i projektområdet.


Der ses også jævnligt de flotte perlemorsommerfugle, som storplettet perlemorsommerfugl og klitperlemorsommerfugl. Af andre insekter skal nævnes de hurtige brun- og grøn sandspringer som især kan opleves på solrige dage, på de sydvest vendte sandskrænter. Der flyver også mange guldsmede i området. Blandt andet stor kejserguldsmed. Af benævnetværdige fugle er hedelærken ynglende inde i området. Om foråret er dens fine og klare klang en fantastisk oplevelse. Ellers ses der mange engpiber og jævnligt rødrygget tornskade og stor flagspætte.

Se hjemmesiden og læs mere om naturpleje projektet Nørremiler her:
https://jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/natur-projekter/naturpleje-noerremiler-igangvaerende-projekt/