Ni måneder med høj aktivitet

Ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup

Jutlander Bank har opjusteret sine forventninger til årsresultatet fire gange i 2019

En nettotilgang af kunder, et højere forretningsomfang og flere konverteringsbølger er tre af en række forklaringer på, at Jutlander Bank kom ud af årets første ni måneder med et rekordresultat på 363 millioner kroner før skat, hvilket er hele 153 millioner kroner højere end efter tredje kvartal sidste år.

”Men det hører med i billedet, at vores resultat også løftes af flere poster, som har karakter af engangsfornøjelser”, pointerer Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.

-- annonce ---

En af de poster, der trækker op, er kursreguleringer, som er vokset fra 60 millioner til 142 millioner kroner fra tredje kvartal 2018 til tredje kvartal 2019. Den voldsomme stigning skyldes hovedsageligt bankens salg af 75 procent af sine aktier i Sparinvest. Salget betød en kursgevinst på cirka 75 millioner kroner.

Resultatet er også hjulpet på vej af, at bankens kunder generelt har en sund økonomi i disse år. Derfor har banken både i 2018 og 2019 netto kunnet tilbageføre nedskrivninger. Sidste år gav det efter tredje kvartal en indtægt på 6 millioner kroner. I år er den indtægt vokset til 24 millioner.

Dertil kommer, at de faldende obligationsrenter har gjort det attraktivt for rigtigt mange boligejere at omlægge deres realkreditlån gennem banken. Det er stærkt medvirkende til, at nettogebyrindtægterne vokser med 55 millioner kroner fra 236 millioner kroner i fjor til 291 millioner i år.

Fire opjusteringer

De positive tendenser har fået banken til fire gange i løbet af 2019 at opjustere sine forventninger til årsresultatet. I bankens årsrapport for 2018 lød forventningerne på et resultat før skat for hele 2019 i intervallet 225-275 millioner kroner. Ved den seneste opjustering i oktober lyder forventningerne nu på mellem 385 og 420 millioner kroner         

”Vores resultat efter årets første ni måneder trækkes altså op af salget af Sparinvest-aktier og af, at vores kunder har det kreditmæssigt godt i disse år. Desuden har vores medarbejdere haft susende travlt med at konvertere kundernes realkreditlån”, siger Per Sønderup:

”Men det er værd at bemærke, at også vores kerneforretning har det godt. Vi har et stigende forretningsomfang, og selv om vores udlån er faldet en smule, så stiger vores nettorenteindtægter”, fremhæver Jutlander Banks ordførende direktør.

Nettorenteindtægterne steg med 5 millioner kroner fra 287 millioner kroner i 2018 til 292 millioner i 2019.

Stigende forretningsomfang

De mange omlægninger af realkreditlån er medvirkende til, at bankens eget udlån viger lidt.

”Når boligejere omlægger deres realkreditlån, er det ikke ualmindeligt, at de tager et lidt større realkreditlån hjem for at indfri et lån i banken. Det kan være rigtigt god kunderådgivning fra vores side. Men det gavner ikke vores egne renteindtægter”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

Bankens samlede forretningsomfang, målt på indlån, udlån, stillede garantier og værdien af kundernes værdipapirdepoter i banken, steg fra 30. september 2018 til 30. september 2019 med 2,2 milliarder kroner til 39,3 milliarder. Det svarer til en vækst på 5,9 procent.

Dertil kommer, at værdien af de realkreditlån, banken har formidlet for sine kunder, er steget med 3,8 milliarder til 32,2 milliarder kroner, svarende til en stigning på 13,4 procent.

Bankens samlede forretningsomfang, inklusive formidlede realkreditlån, når således op på 71,5 milliarder kroner ved udgangen af tredje kvartal 2019. Det svarer over 12 måneder til en stigning på ni procent.    

Strategien virker

”Vi må indrømme, at de gode konjunkturer i Danmark hjælper vores resultat opad, men vi tiltrækker også fortsat mange nye kunder, fordi vi har en strategi, der virker”, mener Per Sønderup.

Siden 30. september 2018 og 12 måneder frem har Jutlander Bank taget imod 9.491 nye kunder.

”Her i Jutlander Bank arbejder alle hver eneste dag for, at vi opleves som Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank. Og vi kan se på de kundeundersøgelser, vi har gennemført i år, at kunderne virkelig sætter pris på medarbejdernes høje tilgængelighed og personlige tilgang til deres kunder”, siger Per Sønderup:

”Tilfredsheden blandt kunderne er ikke alene tårnhøj, den er også stigende. Og den gode historie bliver kun bedre af, at tilfredsheden blandt bankens medarbejdere udvikler sig i samme retning.”

Omkostninger

Ved indgangen til 2019 åbnede Jutlander Bank endnu en ny afdeling, nemlig i Odder. Den føjede sig til de fire afdelinger, Jutlander Bank har åbnet siden 2015, og er en af årsagerne til, at bankens omkostninger stiger.

”Omkostningerne til at komme i gang med en ny afdeling vil altid på den korte bane overstige indtjeningen, men på længere sigt vil afdelingen i Odder, ligesom sine forgængere, komme til at bidrage positivt til vores forretningsomfang og bundlinje”, kommenterer Per Sønderup.

Bankens udgifter til personale er steget med 13 millioner kroner. Administrationsudgifterne er steget med 6 millioner kroner, dels til drift af den nye afdeling, dels til stigende udgifter til IT-udvikling.

Solidt kapitalgrundlag

Jutlander Bank står fortsat på et solidt kapitalgrundlag. Bankens kapitalprocent var 19,5 procent pr. 30. september 2019. Hvis resultatet efter skat af de tre første kvartaler lægges til kapitalgrundlaget, er kapitalprocenten ikke 19,5 procent, men 21,5 – altså 2 procentpoint højere.