Nedlukning får konsekvenser for hospitalsbyggeri og renoveringer

Foto: Lars Termansen, Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Mange firmaer kan ikke stille fuldt hold på grund af de skærpede corona-retningslinjer, der hindrer ansatte i at krydse kommunegrænser i Nordjylland. Nedlukningen får også indflydelse på renoveringsprojekter i flere af regionens eksisterende bygninger.

Flere faggrupper mangler folk


Nedlukningen af syv nordjyske kommuner på grund af den skærpede coronakrise sætter sit præg på byggepladsen til det ny universitetshospital i Aalborg Øst.

Ansatte, der bor i de lukkede kommuner, må kun krydse kommunegrænsen, hvis deres arbejdsfunktion er kritisk, og byggepladsen i det østlige Aalborg hører ikke til den kategori.

Derfor er der lige nu ikke fuld bemanding hos mange af de firmaer, som har opgaver på byggepladsen. Det omfatter en række faggrupper – blandt andre elektrikere, bygningsarbejdere og malere. Der mangler cirka en fjerdedel af den arbejdsstyrke, som skulle have været på pladsen.

Den fulde bemanding er for tiden cirka 350 mand, og med udsigt til nedlukning af syv nordjyske kommuner foreløbig frem til 3. december, vil det få indvirkning på byggeriet af universitetshospitalet, hvis byggepladsen må køre med lavere bemanding i en længere periode.

For firmaerne er det svært at omfordele ansatte i et så stort omfang, at byggepladsen ikke mærker til nedlukningen, siger projektdirektør Niels Uhrenfeldt, Region Nordjylland.

– Det er klart, at det kan få konsekvenser for hele byggeriets fremdrift, men det er svært at sige lige nu, hvad det konkret kommer til at koste i tid og penge. Vi har forventning om, at firmaerne følger regeringens anbefalinger om ikke at krydse kommunegrænsen, når der ikke er tale om samfundskritiske opgaver. Vi kan dog ikke fra byggeledelsen pålægge firmaerne, hvordan de handler. Det er i sidste ende op til dem selv at disponere deres ansvar i denne situation, siger projektdirektør Niels Uhrenfeldt.

Skærpet udfordring for økonomi og tidsplan

Region Nordjylland har for nylig indgået en aftale med totalrådgiveren på hospitalsprojektet, som skal sikre, at byggeriet kommer sikkert i mål, og derudover bliver der arbejdet på at få konsolideret byggeøkonomien, der lige nu er udfordret af et merforbrug i størrelsesorden 250 millioner kr.

Projektdirektør Niels Uhrenfeldt påpeger, at nedlukningen skærper vilkårene for det største byggeprojekt nogensinde i Nordjylland, og det er endnu for tidligt at sige, hvordan en revideret tidsplan kan komme til at se ud.

Renoveringsprojekter falder for fristen

Nedlukningen rammer ikke kun det ny universitetshospital. Den ekstraordinære situation får også konsekvenser for en række renoveringsprojekter, som regionen har sat i gang.

Det er projekter, som skal holde gang i erhvervslivet og fastholde jobs. Fremrykningen følger af en politisk beslutning om at sætte det offentlige anlægsloft ud af kraft i 2020.

Regionen vurderer, at en lang række af de projekter, som er sat i værk, ikke når i mål i år, men først kan gøres færdige i 2021.

Det er særligt projekter på hospitaler i de lukningsramte kommuner, der bliver berørt af, at entreprenører ikke har tilstrækkeligt mandskab til rådighed. Det drejer sig om projekter i Farsø, Brønderslev, Thisted, Hjørring og Frederikshavn, men også andre matrikler i regionen er påvirket af forsinkelser i leverancer.

Samfundskritiske løsninger prioriteres

Lige nu er der 75 fremrykkede projekter i gang på sundhedsområdet, og på nuværende tidspunkt forventes det, at 28 projekter først vil kunne gøres færdige efter nytår, altså i 2021. Projekter, der har samfundskritisk betydning, vil blive prioriteret at få gjort færdige i år. For eksempel bliver renovering af en hospitalselevator gennemført, mens udskiftning af et tag må vente.

– Vi har stadig som mål at få færdigbygget et nyt universitetshospital i Aalborg, så de første patienter kan modtages i 2022, og vi har et hospital i fuld drift i løbet af 2023, men det er klart, at covid-19 og opfordringen til at følge de nye restriktioner skal respekteres. Når det gælder forsinkelsen af fremrykkede projekter for at holde aktiviteten oppe i samfundet under coronakrisen, vil regionen tage kontakt til Finansministeriet for at opnå dispensation for reglerne, så vi kan overføre pengene til 2021, hvor noget af arbejdet må gøres færdig, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).