Møder i Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Møder i Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune ønsker fortsat et lokalt beskæftigelsesråd (LBR), selv om det ikke længere er et lovkrav. LBR skal rådgive Beskæftigelsesudvalget, Kommunalbestyrelsen og forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt Kommune. Det overordnede formål er, at erhvervslivet og de faglige organisationer i fællesskab giver råd om og vejledning til, hvordan arbejdsmarkedet kan udvikles lokalt.

-- annonce ---

Beskæftigelsesudvalget og LBR har evalueret samarbejdet i den forgangne kommunalbestyrelsesperiode og er kommet med en model for, hvordan samarbejdet fremadrettet kan optimeres. 

De fremadretterede rammer for LBR Jammerbugt er godkendt af Jammerbugt Kommune på baggrund af dialog med LBR. Der lægges op til, at LBR fremadrettet mødes minimum to gange om året om emner, der bredt set er aktuelle inden for arbejdsmarkedsområdet. Det kan være unge, ledige over 50 år eller rekruttering af medarbejdere. Beslutninger, der træffes i Beskæftigelsesudvalget drøfter LBR også.

LBR konstitueres ved, at formand og næstformand vælges af LBR Jammerbugt, og de kan f.eks. repræsentere arbejdsgiver eller arbejdstager. I møderne vil være en fast deltagergruppe med:

  • Tre repræsentanter fra LO
  • To repræsentanter fra arbejdsgiverne
  • En repræsentant fra uddannelsesinstitutioner 
  • En repræsentant i forhold til integration
  • En repræsentant fra handicapområdet


Der kan hertil inviteres gæster ad hoc henset til mødets team.