Millionbevilling skal styrke Operation Dagsværk

Foto: Tuborgfondet


Tuborgfondet donerer 1,2 millioner til at styrke Operation Dagsværks elevgrupper i hele landet, så de, efter nogle hårde år med Corona, igen selv kan organisere sig og få flere unge til at engagere sig i Dagsværkdagen.

Efter en nedgangsperiode under Corona, hvor viden er gået tabt i Dagsværkgrupperne, er der et stort behov for at komme ind til kernen af, hvad det foreningsdemokratiske fællesskab kan og skal. Operation Dagsværk vil, med udgangspunkt i organizing-metoden, styrke Dagsværkgrupperne og sikre, at der på ny bliver skabt traditioner, kontinuitet og bæredygtige fællesskaber.

-- annonce ---


Dagsværk skal give unge globalt udsyn
Målet er, at Dagsværkgrupperne igen bliver selvkørende demokratiske grupper, som skaber engagement og aktiviteter, der styrker unges interesse i at deltage i demokratiske fællesskaber med et globalt fokus.

Sekretariatsleder Signe Vahlun siger: “For mange har Operation Dagsværk været det første møde med foreningsarbejde og globalt udsyn. Donationen fra Tuborgfondet betyder at vi det næste år kan sætte massivt ind og styrke det vigtigste område – nemlig vores Dagsværkgrupper rundt om i landet”

Støtte fra Tuborgfondet
Med støtte fra Tuborgfondet vil Operation Dagsværk det næste år styrke Dagsværkgrupper rundt om på landets ungdomsuddannelser, så de selv, endnu en gang kan blive elevstyrede demokratiske fællesskaber, som kan arbejde med at oplyse og engagere omkring det globale.

”Operation Dagsværk er unik i sin sammenhæng, har vist sin værdi og levedygtighed i næsten 40 år og har et imponerende outreach. Men Corona har haft store konsekvenser for OD’s virke og mobilisering, og med denne bevilling håber vi at kunne bidrage til en stærk genstart af OD og dagsværksdagen, samt at kunne skabe en god grobund for at OD viser at de stadig er aktuelle, relevante og skalerbare,” siger sekretariatschef i Tuborgfondet Peter Giacomello.


Fakta:
Donationen fra Tuborgfondet er på 1.265.133 kr. og løber fra 1. august 2022 til 31. juli 2023. I år samler eleverne penge ind til at styrke oprindelige folks unge klimaaktivister i Thailand og Malaysia.

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse for – og af elever på de danske ungdomsuddannelser. Siden 1985 har organisationen skabt oplysnings- og engagementskampagner målrettet ungdomsuddannelser og efterskoler. Formålet er, at skabe forståelse og solidaritet mellem unge under uddannelse i Danmark, og unge, som lever under meget anderledes forhold, andre steder i verden.

Tuborgfondet støtter unge i at udleve deres drømme sammen med andre unge – og inden for fire indsatsområdet herunder Demokrati. Tuborgfondet vil give flere unge lyst til at deltage og mulighed for at få indflydelse i samfundet og støtter aktiviteter, der fremmer deltagelse i fællesskaber, hvor unge oplever, at deres mening og engagement tæller.