Mild vinter sikrer høj byggebeskæftigelse i 1. kvartal 2019

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Ifølge Danmarks Statistik var der i 1. kvartal 2019 176.200 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er den højeste byggebeskæftigelse i 11 år, men Dansk Byggeri forventer en udfladning i byggebeskæftigelsen senere på året.

Byggebeskæftigelsen kom godt fra start i 2019 med 2.400 nye job i første kvartal, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

  • Den kvartalsvise byggebeskæftigelse – populært kaldet byggeriets ”kongetal” – befinder sig nu på det højeste niveau i elleve år. Samtidig er der en mere flad udvikling i horisonten, fordi ejerlejlighedsmarkedet nærmer sig et mætningspunkt, og der er færre vej- og baneprojekter at regne på, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.
  • Foreløbig skal man dog glæde sig over en kraftig sæsonkorrigeret jobvækst på 2.400 beskæftigede på et enkelt kvartal, siger cheføkonomen.
  • Ganske vist er sæsonudsvingene blevet mindsket i de senere år – både pga. generel stor travlhed året rundt og pga. nye totalinddækningsmetoder – men selvfølgelig har det fortsat betydning, om det er en hård eller mild vinter. Og den milde vinter 2019 medvirker til et meget flot facit for byggebeskæftigelsen fra årets start, siger Bo Sandberg.

Tre forklaringer på fortsat jobvækst
Ifølge erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri er der tre årsager til den fortsat flotte vækst i bygge- og anlægsbeskæftigelsen.

  • For det første er der helt reelt fortsat høj aktivitet blandt andet på renoveringsområdet og med færdiggørelsen af superhospitalerne. For det andet medvirker den milde vinter til en ekstra høj beskæftigelse. Og for det tredje, er der en tendens til, at selv de virksomheder, der ikke har så meget at lave, vælger at holde på medarbejderne længst muligt, siger cheføkonom Bo Sandberg.

Efter fem år med en gennemsnitlig årlig beskæftigelsesvækst på mellem 3½ og 4 procent, forventer Dansk Byggeri i sin seneste prognose fra marts 2019 en mere moderat jobvækst på 1,7 procent, svarende til knap 3.000 nye job, som samlet facit for byggeriet i 2019.

Mange nye tømrer- og malerjob, men nedgang hos anlægsentreprenører
Selvom der samlet set blev skabt 2.400 nye bygge- og anlægsjob i 1. kvartal, og selvom byggebeskæftigelsen med 176.200 ligger 4.100 højere end for et år siden, så er der alligevel betydelige nuanceforskelle mellem de forskelige underbrancher og virksomhedstyper.

-Set over det seneste år fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019, har der især været beskæftigelsesfremgang hos maler- og glarmestre med 4,4 procent samt tømrermestre med 3,4 procent, primært fordi renoveringsmarkedet udgør en solid rugbrødsbund under byggebranchen, og blandt andet de to brancher fylder godt i landskabet ved renoveringsopgaver, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

  • Omvendt er anlægsentreprenørernes beskæftigelse faldet 1,1 procent siden sidste år, som følge af den begyndende tendens til, at der færdiggøres flere vej- og baneprojekter, end der påbegyndes. Opgjort i antal personer er der dog foreløbig et beskedent fald på 200 beskæftigede, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri.